Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4705

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4705. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX RM4705 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4705 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX RM4705 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (895 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX RM4705 (489 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX RM4705

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Apparaat niet blootstellen aan weersinvloeden, vocht en hitte. · Stofreservoir of papieren stofzak en alle filters moeten altijd in het apparaat aanwezig zijn. Als er geen stofreservoir of papieren stofzak in het apparaat aanwezig is, kan de afdekking van de stofruimte niet gesloten worden. · Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen uitgevoerd worden. [. . . ] Daarbij de stekker vasthouden. ) · In-/uitschakelen met voetknop C (bij laagste zuigstand is een startvertraging tot 4 seconden mogelijk, wegens langzame start om het stroomverbruik te verminderen *). Deze kan ook verkleind worden door het openen van de bijluchtregelaar H *. Kleinere zuigkracht reduceert de kracht die nodig is voor het schuiven. * Afhankelijk van de uitvoering IT · Sfilare il cavo, inserire la spina nella presa di corrente. (Per avvolgere il cavo, premere il tasto A. Trattenere la spina. ) · Accendere/spegnere con il tasto C (al livello di potenza più basso, può presentarsi un ritardo all'avviamento fino a 4 secondi, a causa della riduzione elettronica della corrente all'avviamento *). La potenza d'aspirazione può essere regolata anche aprendo il regolatore aria addizionale H *. La potenza d'aspirazione ridotta fa diminuire la forza di scorrimento. * a seconda del modello 13 DE EN FR NL IT Düsen Nozzles Suceurs Mondstukken Bocchette M* N* O* * P* Q* R* 14 DE M Bodendüse *, umschaltbar für Teppiche und Hartbeläge N O P Q R Turbobürste * (rotierende Bürste löst Schmutz) Hartbodendüse * Möbelpinsel * Fugendüse * Polsterdüse * (Fäden und Flusen werden gut aufgenommen) * je nach Ausführung EN M Floor nozzle *, can be changed over for carpets and hard surfaces N O P Q R Turbo-brush * (rotary brush removes dirt) Hard floor brush * Furniture brush * Crevice nozzle * Upholstery nozzle * (threads and fluff are effectively removed) * depending on model FR M Suceur-brosse *, commutable pour moquettes et revêtements durs N O P Q R Turbo-brosse * (brosse rotative détachant la saleté) Suceur pour sols durs * Pinceau pour meubles * Suceur pour fentes * Suceur pour meubles rembourrés * (les fils et minons sont bien aspirés) * selon l'exécution NL M Vloermondstuk *, omschakelbaar voor tapijt en harde vloeren N O P Q R Turboborstel * (roterende borstel maakt vuil los) Mondstuk voor harde vloeren * Meubelborstel * Spleetmondstuk * Bekledingsmondstuk * (draden en puizen worden goed verwijderd) * Afhankelijk van de uitvoering IT M Bocchetta per pavimenti *, commutabile per tappeti e rivestimenti duri N O P Q R Spazzola turbo * (la spazzola rotante stacca lo sporco) Bocchetta per pavimento duro * Pennello per mobili * Bocchetta per fessure * Bocchetta per imbottiture (aspira bene i fili) * * a seconda del modello 15 DE EN FR NL IT Staubbehälter leeren/Filter reinigen Emptying dust collector/cleaning filters Vider le bac à poussière/nettoyer les filtres Stofreservoir legen/filters reinigen Vuotamento del contenitore polvere/pulizia dei filtri ET-Nr. 109 690 700/9 16 wenn die Anzeige D vollständig rot ausgefüllt ist (bei Betrieb auf höchster Saugstufe und vom Boden abgehobener Düse). Wenn Behälter nass gereingt wird (siehe auch Seite 21): Gut trocknen (lassen) vor dem Wiedereinsetzen . · Lässt die Saugleistung bei entleertem Staubbehälter (oder wenn Anzeige D rot) merklich nach, bitte alle Filter unter fliessend Warmwasser reinigen. * je nach Ausführung ** nur bei Modellen mit HEPA Filter EN · We recommend emptying the dust collector after each use, but no later than when indicator D shows red all over (with the unit switched to maximum suction capacity and the nozzle raised from the floor). Caution: open dust-collector compartment cover fully until it locks in place!Anche se in qualche caso il sacchetto non sembra pieno, può essere necessario sostituirlo. La polvere finissima può otturare i pori, riducendo così la potenza d'aspirazione dell'apparecchio. Se si deve lavorare di nuovo con il contenitore polvere: togliere il supporto T, metterlo da parte, applicare il coperchio di sicurezza S, introdurre il contenitore polvere. 19 DE EN FR NL IT Transportieren und Aufbewahren Transport and storage Transport et rangement Transporteren en opslaan Trasporto e conservazione P 20 NL Onderhoud en reiniging Voor onderhoud of reiniging het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. Behuizing en het stofreservoirvak zo nodig met een vochtige doek afvegen en afdrogen. Vloermondstuk en borstels af en toe met het spleetmondstuk schoonzuigen. Stofreservoir niet in vaatwasser of met agressieve reinigingsmiddelen schoonmaken (reservoir kan beschadigd of dof worden). NL Wat doen als. . . . . . het mondstuk moeilijk te schuiven is: zuigkracht verkleinen. . . . het apparaat wordt uitgeschakeld door de oververhittingszekering: b. v. door overbelasting van de motor, door vol stofreservoir/stofzak of verstopt hulpstuk. Apparaat uitschakelen, stekker uit het stopcontact trekken, motor laten afkoelen. Stofreservoir/ stofzak, zuigbuis en zuigslang controleren; eventuele verstopping verhelpen. [. . . ] Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Gebrauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist. Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX RM4705

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX RM4705 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag