Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4401M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4401M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX RM4401M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4401M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX RM4401M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (408 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX RM4401M (407 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX RM4401M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Was geen kleding met rafels, niet-afgewerkt of versleten materiaal in de wasmachine. iNSTALLATIE · Pak het apparaat uit of vraag de bezorger om het apparaat onmiddellijk na aflevering uit te pakken. Controleer of de buitenkant van het apparaat op geen enkele manier beschadigd is. De aansluiting op de watertoevoer moet worden uitgevoerd door een erkende loodgieter. [. . . ] Als u deze wilt openen, dan moet u het apparaat eerst stopzetten door te drukken. Op de 'Start/Pauze'-knop Druk nogmaals op de 'Start/Pauze'-knop nadat u de klep heeft gesloten. tIJDSINSTELLING De cyclus kan korter of langer worden gedruktoetmaakt door " Time Manager" sen te gebruiken. Voor dagelijks vervuild wasgoed Voor licht vervuild wasgoed Voor heel licht vervuild wasgoed Voor artikelen die slechts korte tijd gebruikt of gedragen zijn Artikelen alleen opfrissen Om slechts enkele artikelen op te frissen 2) Het symbool knippert en verdwijnt: deze wascyclus is een alleen opfrissen programma. De beschikbaarheid van deze verschillende niveaus varieert afhankelijk van het gekozen programma. sTART VAN HET PROGRAMMA om de Druk op de toets "Start/Pauze" wascyclus te starten; het bijbehorende lampje zal groen branden. Het is normaal dat de programmakeuzetoets stationair blijft gedurende het programma. Het symbool voor de huidige wascyclus en de resterende tijd verschijnen op de display. Als u een uitgestelde start hebt gekozen, zal de aftelling op de display verschijnen. OPWARMEN Gedurende de wascyclus zal het symbool gaan branden als het apparaat bijna de juiste temperatuur heeft bereikt. EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN Wasgoed toevoegen Als het lampje "Wasgoed toevoegen" brandt, kunt u wasgoed toevoegen door de volgende stappen uit te voeren. Als u echter een storing opmerkt, lees dan de Problemen De wasmachine start niet of vult zich niet met water Onderstaande tabel voordat u contact opneemt met de klantenservice. De stekker zit niet goed in het stopcontact of de elektrische voeding werkt niet, · De klep van uw machine en de trommel zijn niet goed gesloten, · Het startcommando voor het programma is niet goed geselecteerd, · Het 180°-stuk voor de afvoer is te laag gemonteerd (zie de paragraaf Installatie). Te veel wasmiddel heeft ervoor gezorgd dat het schuim overstroomde, het wasmiddel is ongeschikt voor wassen in de machine, het U-stuk voor de afvoer is niet correct aangesloten, het afvoerfilter is niet teruggeplaatst, de watertoevoerslang lekt. Er stroomt water in de machine maar dat loopt meteen weer weg: De wasmachine spoelt niet of pompt geen water weg U heeft water rond de wasmachine aangetroffen: Oorzaken het wasmiddel is ongeschikt voor wassen in de machine, er zit te veel wasgoed in de trommel, het wasprogramma is ongeschikt, er is te weinig wasmiddel gebruikt De machine staat te schudden of maakt lawaai: Niet alle verpakkingsmateriaal is uit het apparaat verwijderd (zie de paragraaf Installatie), · Het apparaat staat niet waterpas en is niet in balans, · Het apparaat staat te dicht bij de muur of tegen meubels aan, · De watertoevoerfilters zijn vuil, de stroom of de watertoevoer zijn afgesloten, de motoroververhittingsdetector is geactiveerd, de watertoevoertemperatuur is lager dan normaal, het veiligheidssysteem voor schuimdetectie is geactiveerd (te veel wasmiddel) en de wasmachine is begonnen met het afvoeren van het schuim, · De klep wordt 1 - 2 minuten na het eind van het programma ontgrendeld 1). De wasmachine stopt tijdens een wascyclus: De klep kan niet geopend worden op het eind van een programma De foutcode E40 verschijnt op de display2) en de toets 'Start/Pauze' knippert rood 3) : De foutcode E20 verschijnt op het display2)en de toets 'Start/ Pause' knippert rood3): De foutcode E10 verschijnt op het display2)en de toets 'Start/ Pause' knippert rood3): De foutcode EF0 verschijnt op het display2)en de toets 'Start/ Pause' knippert rood3): De wasverzachter stroomt meteen in de trommel als u dit in het wasmiddelbakje doet Het afvoerfilter is verstopt, de afvoerslang is verstopt of gebogen, de afvoerslang is te hoog bevestigd (zie de paragraaf "Installatie"), de afvoerpomp is geblokkeerd, de standpijpen zijn verstopt. De beveiliging tegen overstromen is geactiveerd, ga als volgt te werk: - draai de waterkraan dicht. - laat gedurende 2 minuten het water afvoeren voor u de stekker uittrekt, - neem contact op met de klantenservice. 2) Op sommige modellen klinken er geluidstonen 3) Druk na het oplossen van het probleem op de toets "Start/Pauze" om het onderbroken programma opnieuw te starten. Er moet lucht in het einde van de afvoerslang kunnen binnenko- Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ] Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX RM4401M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX RM4401M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag