Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4401L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4401L. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX RM4401L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4401L te teleladen.


AEG-ELECTROLUX RM4401L : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (408 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX RM4401L (407 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX RM4401L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De garantie dekt geen schade veroorzaakt door het gebrek aan een adequate ventilatieruimte. De temperatuur aan de onderkant van het apparaat is hoger dan 95°C. Om gevaar te voorkomen moet de toegang onder het aanrecht worden beperkt. Als de kookplaat niet boven een oven wordt geinstalleerd dan raden wij aan om een onbrandbaar scheidingspanel te installeren onder het apparaat. [. . . ] Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers. Verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt. De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken. Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt. Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat. Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak. Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem. Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water. Als er een scheur in het oppervlak zit, trek dan de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen. Gebruikers met een pacemaker moeten een afstand van minimaal 30 cm bewaren van de inductiekookzones als het apparaat in werking is. Gebruik CountUp Timer om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt. Voor het afstellen van de kookzone (als meer dan één kookzone werkt):raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. Voor het inschakelen van CountUp gaat Timer:raak van de timer Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: stel de kookzone . Voor het uitschakelen van CountUp en Timer: stel de kookzone in met raak of aan voor het inschakelen van de timer. Raak om deze functie te stoppen De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven. Als u het apparaat uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking. U kunt de timer als Kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . Het geluid stoppen: aanraken Laagste instelling ( Als in werking is, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen de geluiden horen als: · De Timer met aftelfunctie gaat af Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . [. . . ] De relatie tussen het stroomverbruik van de warmte-instelling en de kookzone is niet lineair. Wanneer u de warmte-instelling verhoogt, is dit niet proportioneel met de toename in stroomverbruik van de kookzone. Het betekent dat de kookzone met de medium warmte-instelling minder dan de helft van het vermogen gebruikt. Te Te gebruiken voor: mp era tuu rinstelling 1 13 13 35 Het door u gekookte eten warm te houden Naar behoef- Leg een deksel op de te pan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX RM4401L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX RM4401L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag