Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4401KM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4401KM. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX RM4401KM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4401KM te teleladen.


AEG-ELECTROLUX RM4401KM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (408 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX RM4401KM (407 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX RM4401KM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat. Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. [. . . ] · De netaansluiting staat onder stroom · Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit. · Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw · Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken. · Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien · Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken · Gebruik de juiste voedingskabel en vervang de beschadigde voedingskabel door de geschikte kabel. · Het apparaat moet met een poolschakelaar op een elektrisch circuit zijn aangesloten, met een contactopening van minstens 3 mm, zodat het apparaat te allen tijde uitgeschakeld kan worden. · Als de bevestigingssteun zich in de buurt van het aansluitblok bevindt, controleer dan altijd of de aansluitkabel niet in aanraking komt met de rand van de steun. · U dient te beschikken over de juiste isolatievoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. · Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen ­ Trek de stekker uit het stopcontact. ­ Snijd het netsnoer door bij de aansluiting met het apparaat en gooi het weg. ­ Vraag bij uw gemeente na hoe u dit apparaat kunt weggooien. MONTAGE Waarschuwing!De volgende instructies over de installatie en het onderhoud moeten opgevolgd worden door vakkundig personeel in overeenstemming met de geldende voorschriften. Gasaansluiting Kies vaste aansluitingen of gebruik een flexibele leiding in roestvrij staal, in overeenstemming met de voorschriften die van kracht zijn. · Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact. · Het apparaat moet niet worden aangesloten op een verlengsnoer, een adapter of een meervoudige aansluiting (brandgevaar). Controleer of de aarding conform de normen en regelgeving is. · De stroomkabel moet zo worden geplaatst dat er geen contact wordt gemaakt met een heet oppervlak. · Sluit het apparaat op de netvoeding aan met behulp van een voorziening waarmee het apparaat kan worden losgekoppeld van de alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minimaal 3 mm breed, b. v. een automatische beschermende stroomonderbreker, aardlekschakelaars of een zekering. · Geen enkel deel van de aansluitkabel mag een temperatuur van 90°C bereiken. De blauwe neutrale draad moet worden aangesloten op de eindklem gemarkeerd met "N". De bruine (of zwarte) fasedraad (gemonteerd in het contact van de eindklem gemarkeerd met "L") moet altijd worden aangesloten op de fase van het voedingsnet. Vervanging van het aansluitsnoer Gebruik om de aansluitkabel te vervangen alleen het type H05V2V2-F T90 of een gelijksoortig type. Zorg ervoor dat de doorsnede van het snoer geschikt is voor het voltage en de bedrijfstemperatuur. De geel/ groene aardedraad moet ongeveer 2 cm langer zijn dan de bruine (of zwarte) fasedraad. [. . . ] · Zorg ervoor dat u de pansteunen na de reiniging correct terugplaatst. · Om ervoor te zorgen dat de branders goed werken, moeten de armen van de pansteunen in het midden van de brander worden geplaatst. · Ga zeer voorzichtig te werk bij het vervangen van de pansteunen, dit om schade aan het oppervlak van de kookplaat te vermijden. ­ Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX RM4401KM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX RM4401KM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag