Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4400M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4400M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX RM4400M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4400M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX RM4400M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (408 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX RM4400M (407 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX RM4400M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat installeert of gebruikt: · Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen · Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of aan een ander geeft. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. [. . . ] Als u de geluidssignalen uitschakelt, blijven ze alleen werken als u op de toetsen drukt en er een storing optreedt. Gebruik deze functie voor wasgoed met vlekken die moeilijk te verwijderen zijn. kenverwijderaar in het vakje Deze functie verlengt de duur van het wasprogramma. Deze functie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C. Druk om de functie te activeren, tegelijkertijd op toets 10 en toets 9 totdat de display het symbool toont. Druk op deze toets om: Druk om de functie te deactiveren, tegelijkertijd op toets 10 en toets 9 totdat het symbool uitgaat. U kunt de volgende functie activeren: · Voordat u drukt op de toets Start/ Pauze 4 : kan het apparaat niet starten. Druk om de functie te activeren, tegelijkertijd op toets 6 en toets 5 totdat het lampje van toets 7 brandt. Druk om de functie uit te schakelen, tegelijkertijd op toets 6 en toets 5 totdat het lampje van toets 7 uit gaat. Met deze functie kunt u de extra spoelfunctie permanent aan laten als u een nieuw programma instelt. Gewicht van belading Delicate stoffen zoals acryl, viscose, polyester stoffen, normaal vervuild. Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld. Als de temperatuur en het waterpeil in de trommel te hoog zijn, blijft het symbool voor de deurvergrendeling aan en kunt u de deur niet openen. Als u het apparaat uit zet, dient u het programma opnieuw in te stellen. Druk herhaaldelijk op toets 5 tot het aantal minuten of uren op de display verschijnt. Druk op toets 4 , het apparaat begint het aftellen van de uitgestelde start. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart. Voordat u op toets 4 drukt om het apparaat te starten, kunt u de instelling van de uitgestelde start annuleren of wijzigen. Vijf minuten na het einde van het programma wordt het apparaat door de energiebesparende functie automatisch uitgeschakeld. Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste ingestelde programma in de display weergegeven. Laat de deur iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen. Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel: ­ De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen. [. . . ] Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0 °C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt. Als het apparaat is geïnstalleerd in een gebied waar de temperatuur lager is Het apparaat start niet of stopt niet tijdens de werking. Bij sommige problemen werken de geluidssignalen en toont de display een alarmcode: · - Het apparaat wordt niet gevuld met water. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX RM4400M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX RM4400M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag