Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4400LK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4400LK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX RM4400LK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4400LK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX RM4400LK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (408 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX RM4400LK (407 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX RM4400LK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat installeert of gebruikt: · Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen · Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of aan een ander geeft. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. [. . . ] Druk twee keer voor het instellen van een extra snel programma voor wasgoed dat bijna niet vuil is. Sommige programma's accepteren uitsluitend een van de twee functies. Druk op deze toets om: · De maximale snelheid van de centrifugefase te verlagen als u een programma instelt. De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn. Gebruik deze functie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is. Als u de geluidssignalen uitschakelt, blijven ze alleen werken als u op de toetsen drukt en er een storing optreedt. Druk om de functie te activeren, tegelijkertijd op toets 10 en toets 9 totdat de display het symbool toont. Druk om de functie te deactiveren, tegelijkertijd op toets 10 en toets 9 totdat het symbool uitgaat. U kunt de volgende functie activeren: · Voordat u drukt op de toets Start/ Pauze 4 : kan het apparaat niet starten. Met deze functie kunt u de extra spoelfunctie permanent aan laten als u een nieuw programma instelt. Druk om de functie te activeren, tegelijkertijd op toets 6 en toets 5 totdat het lampje van toets 7 brandt. Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt. Druk op toets 4 , het apparaat begint met aftellen van de uitgestelde start. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart. Voordat u op toets 4 drukt om het apparaat te starten, kunt u de instelling van de uitgestelde start annuleren of wijzigen. Druk op toets 1 om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen. Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld. Als de temperatuur en het waterpeil in de trommel te hoog zijn, blijft het symbool voor de deurvergrendeling aan en kunt u de deur niet openen. Druk herhaaldelijk op toets 5 tot het aantal minuten of uren op de display verschijnt. Als u het apparaat uit zet, dient u het programma opnieuw in te stellen. Vijf minuten na het einde van het programma wordt het apparaat door de energiebesparende functie automatisch uitgeschakeld. Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste ingestelde programma in de display weergegeven. [. . . ] Als dit optreedt, voert u stap (1) tot en met (6) van "De afvoerpomp reinigen" uit. Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren: 1. Als het apparaat is geïnstalleerd in een gebied waar de temperatuur lager is dan 0 °C, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX RM4400LK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX RM4400LK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag