Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4361M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4361M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX RM4361M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RM4361M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX RM4361M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (401 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX RM4361M (405 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX RM4361M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een hoofdkabel aan de binnenkant. [. . . ] Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder toezicht om te voorkomen dat er iemand over struikelt. Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat. 2) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70 °C. Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. De geluidssignalen klinken onder de volgende omstandigheden: · Houd de toets PROGRAM / Reset ingedrukt totdat het programmalampje (A) gaat knipperen en programmalampje B) gaat branden. Wacht tot het programmalampje (A) uit gaat en het einde-indicatielampje aan gaat (het programmalampje (B) blijft knipperen). Het indicatielampje einde is uit en het programma-indicatielampje (B) blijft knipperen. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Neem contact op met uw plaatselijke waterinstantie voor informatie over de hardheid van het water in uw omgeving. Start het kortste programma met een spoelfase, zonder afwasmiddel en zonder vaat. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking. Het apparaat moet in de instelmodus staan om bepaalde acties te accepteren. Druk op de toets startuitstel, het indicatielampje startuitstel gaat uit. Houd de functieknoppen tegelijkertijd ingedrukt (B) en (C) tot het indicatielampje van het ingestelde programma uit gaat en het indicatielampje einde knippert. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start. Een programma starten zonder een uitgestelde start Blijf op PROGRAM / Reset drukken tot de aanduiding van het programma dat u wilt instellen verschijnt. Aan het einde van het programma Wanneer het programma is voltooid, hoort u met tussenpozen een geluidssignaal. Laat de deur van het apparaat een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten. Een programma starten met een uitgestelde start Druk op de toets startuitstel om de start van het afwasprogramma met drie uur uit te stellen. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. [. . . ] Zorg ervoor dat de positie van de items in de rekken juist is en dat het water eenvoudig alle items kan afwassen. Zorg ervoor dat de positie van de items in de rekken juist is en dat de sproeiarmen niet worden geblokkeerd. Zorg ervoor dat u de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel gebruikt in het doseerbakje voordat u een programma start. Mogelijke oplossing Zorg ervoor dat er vaatwasmiddel in het doseerbakje zit voordat u een programma start. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX RM4361M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX RM4361M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag