Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RA140

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RA140. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX RA140 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RA140 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX RA140 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (150 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX RA140 (224 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX RA140

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren. Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt. Zorg er voordat er bedrading wordt aangelegd voor dat de hoofdterminal van het apparaat niet onder stroom staat. Laat de elektrische verbindingen het apparaat of de pannen niet aanraken als u het apparaat aansluit op het stopcontact. [. . . ] Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak. Het kookgerei is niet juist of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst. De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc. Er klinkt zes keer een geluidssignaal en het apparaat wordt uitgeschakeld. Wacht totdat de kookzone is afgekoeld voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. De verhouding tussen warmte-instelling en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie: · -- 5 uur -- 4 uur -- 1, 5 uur Raak de bedieningsstrip aan bij de gewenste kookstand. De brugfunctie verbindt twee kookzones en werken dan samen als één kookzone. Stel eerst de warmteinstelling in voor één van de kookzones. / aan om de brugfunctie te acRaak tiveren voor de kookzones links/rechts. Raak een van de besturingsensoren links/ rechts aan om de kookstand in te stellen of te wijzigen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . Het geluid stoppen: aanraken Als in werking is, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen. Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . Raak om deze functie te starten verschijnt gedurende vier Het symbool seconden. Raak om deze functie te stoppen De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven. Als u het apparaat uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen de geluiden horen als: · De Timer met aftelfunctie gaat af · Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt. INDUCTIEKOOKZONES Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektro-magnetisch veld ervoor dat de pan erg snel heet wordt. Een beetje water zeer snel kookt op een zone die is ingesteld op de hoogste kookstand. de efficiëntie van de kookzone De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking op de diameter van het kookgerei. Kookgerei met een diameter die kleiner is dan het minimum, ontvangt slechts een deel van het vermogen dat door de kookzone wordt gegenereerd. [. . . ] Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. Mogelijke oplossing Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in. Er weerklinkt een geluidssignaal als het apparaat wordt uitgeschakeld. De kookzone is niet heet, Als de kookzone lang geomdat hij slechts kortston- noeg in werking is gedig is gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX RA140

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX RA140 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag