Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RA0420

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RA0420. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX RA0420 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX RA0420 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX RA0420 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (231 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX RA0420 (208 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX RA0420

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren. Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt. Zorg er voordat er bedrading wordt aangelegd voor dat de hoofdterminal van het apparaat niet onder stroom staat. Laat de elektrische verbindingen het apparaat of de pannen niet aanraken als u het apparaat aansluit op het stopcontact. [. . . ] Haal het apparaat uit het stopcontact en dek de vlammen af met een deksel of blusdeken. Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem. Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water. Als er een scheur in het oppervlak zit, trek dan de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen. Gebruikers met een pacemaker moeten een afstand van minimaal 30 cm bewaren van de inductiekookzones als het apparaat in werking is. Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak. Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst. Er is een storing Een kookzone is nog heet (restwarmte) Slot/kinderbeveiliging is in werking. De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc. Laagste instelling ( Als in werking is, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen. Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, maar INDUCTIEKOOKZONES Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektro-magnetisch veld ervoor dat de pan erg snel heet wordt. Een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd. Afmetingen van de pannen: inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de grootte van de bodem van het kookgerei aan. de efficiëntie van de kookzone De efficiëntie van de kookzone heeft betrekking op de diameter van het kookgerei. Kookgerei met een diameter die kleiner is dan het minimum, ontvangt slechts een deel van het vermogen dat door de kookzone wordt gegenereerd. Krakend geluid: de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie). Fluitend geluid: bij gebruik van één of meer kookzones met een hoge kookstand en als de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwich-constructie) · De relatie tussen het stroomverbruik van de warmte-instelling en de kookzone is niet lineair. Wanneer u de warmte-instelling verhoogt, is dit niet proportioneel met de toename in stroomverbruik van de kookzone. Het betekent dat de kookzone met de medium warmte-instelling minder dan de helft van het vermogen gebruikt. Ver Gebruik om: wa rmi ng sst an d 1 Het door u gekookte eten warm te houden Naar behoef- Leg een deksel op de te pan. [. . . ] Het kookgerei is te groot Plaats groter kookgerei op of staat te dicht bij het be- de achterste kookzones indieningspaneel. De diameter aan de bodem van het kookgerei is te klein voor de kookzone. Ontkoppel het apparaat en een getal gaat bran- Er heeft zich een fout in het apparaat voorgedaan. Er is een storing opgetreden in het apparaat, omdat er kookgerei is drooggekookt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX RA0420

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX RA0420 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag