Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX PE8038-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX PE8038-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX PE8038-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX PE8038-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX PE8038-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (813 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX PE8038-M (2534 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX PE8038-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als er in het vertrek zowel de wasemkap als apparaten die niet op elektriciteit werken (bvoorbeeld gasapparaten) worden gebruikt, moet ervoor worden gezorgd dat het vertrek voldoende geventileerd wordt. Indien de keuken geen gat in de buitenmuur heeft om de aanvoer van schone lucht te garanderen, dient dit gemaakt te worden. gEBRUIK · De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelk gebruik, voor het elimineren van kookgeuren. [. . . ] Controleer frituurpannen tdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte psychische, sensorische en geestelke vermogens, of door personen zonder ervaring en kennis, tenz ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door personen die verantwoordelk zn voor hun veiligheid. Kinderen moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zn dat ze niet met het apparaat spelen. oNDERHOUD · Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet de wasemkap uitgeschakeld worden door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. Om de oppervlakken van de kap schoon te maken is het voldoende een vochtige doek en een neutraal reinigingsmiddel te gebruiken. Het symbool op het product of op de verpakking wst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwderd, voorkomt u mogelk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelke instanties, het bedrf of de dienst belast met de verwdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Breng het bovenste gedeelte van de schouw in positie en zet dit aan de boNL venkant vast aan het frame met 2 van de bgeleverde schroeven 12c (2, 9 x 6, 5). Breng op dezelfde manier het onderste gedeelte van de schouw in positie en zet dit aan de onderkant vast aan het frame met 2 van de bgeleverde schroeven 12c (2, 9 x 6, 5). alvorens de afzuigkap aan het frame te bevestigen: · Schroef de 2 schroeven 12f voor de helft vast op de zkant onder-aan het frame ter hoogte van de 2 al aanwezige gaten. Bevestig de afzuigkap van onderaf met de 4 bgeleverde schroe-ven 12q en 4 sluitringen 22 aan het frame (ref. Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. "OnNL derhoud") en verzeker u ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken. Plaats de connector in de beschermdoos 24 en sluit deze met de 2 bijgeleverde schroeven 12e (2, 9 x 9, 5). Bevestig de beschermdoos aan de wasemkap met 2 van de bijgeleverde schroeven 12c (2, 9 x 6, 5). Voor de filterversie monteert u het geurfilter met actieve koolstof. [. . . ] Inschakeling en uitschakeling van de afzuigmotor op minimumsnelheid, geschikt voor een continue en zeer stille luchtverversing, als er weinig kookdampen zijn. Snelheid Gemiddelde snelheid, geschikt voor de meeste gebruiksomstandigheden, gezien de uitstekende verhouding tussen de hoeveelheid behandelde lucht en het geluidsniveau. Snelheid Maximumsnelheid, geschikt om de grootste kookdampen tegen te gaan, ook voor langere tijd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX PE8038-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX PE8038-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag