Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX P5 ULTRA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX P5 ULTRA. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX P5 ULTRA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX P5 ULTRA te teleladen.


AEG-ELECTROLUX P5 ULTRA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1287 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX P5 ULTRA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een hoofdkabel aan de binnenkant. [. . . ] Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat. Als een programma in werking is, verschijnt er een rode lichtstraal op de vloer onder de deur van het apparaat. Als het programma klaar is, verandert het rode licht in een groen licht. De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan deze verbruikswaarden en de programmaduur veranderen. 3) Dit programma heeft een spoelfase op hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70 °C. Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. De geluidssignalen klinken onder de volgende omstandigheden: · Druk tegelijkertijd op functietoetsen (B) en (C) en houd deze toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes van functietoetsen (A), (B) en (C) gaan knipperen. U kunt deze functie niet inschakelen of uitschakelen als er een programma bezig is. Druk tegelijkertijd op de functietoetsen (D) en (E) en houd de functietoetsen ingedrukt, totdat het multitab-indicatielampje aan gaat. Als u vaatwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het doseerbakje (A). Vaatwastabletten lossen niet helemaal op bij korte programma's en er blijven resten van het vaatwasmiddel achter op het servies. Wij raden aan dat u vaatwastabletten gebruikt bij lange programma's. Het apparaat moet in de instelmodus staan om bepaalde acties te accepteren. Een programma starten zonder een uitgestelde start Sluit de deur van het apparaat. Druk tegelijkertijd op de functietoetsen (B) en (C) en houd ze ingedrukt tot: · alle programmalampjes aan gaan. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start. Een programma starten met een uitgestelde start Blijf op de toets uitgestelde start drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur). Als u de deur opent, dan toont het display het aftellen van de uitgestelde start die afloopt in stappen van 1 uur. Aan het einde van het programma Wanneer het programma is voltooid, hoort u met tussenpozen een geluidssignaal. Als u niet op de aan-/uittoets drukt, dan schakelt de AUTO OFF-voorziening het apparaat automatisch uit na een paar minuten. [. . . ] Als de display andere alarmcodes aangeeft, neemt u contact op met onze service-afdeling. Het programma is niet geschikt voor het type lading en de mate van vervuiling. Zorg ervoor dat het programma geschikt is voor het type lading en mate van vervuiling. Zorg ervoor dat de positie van de items in de rekken juist is en dat het water eenvoudig alle items kan afwassen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX P5 ULTRA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX P5 ULTRA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag