Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX P5 IRAN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX P5 IRAN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX P5 IRAN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX P5 IRAN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX P5 IRAN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1292 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX P5IRAN (1285 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX P5 IRAN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Het apparaat niet in gebruik nemen als: ­ het snoer beschadigd is, ­ het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont. · Alleen in het huishouden voor het opzuigen van droge stoffen gebruiken. · Apparaat niet aan weersinvloeden, vocht en hittebronnen blootstellen. · Stofzak en alle filters moeten altijd in de stofzuiger zitten. [. . . ] Wechsel des Staubbeutels oder wenn die Saugleistung merklich nachlässt: · Gerät ausschalten. * Je nach Modell changed or if the suction power is significantly reduced although the dustbag has little in it. · Switch off the appliance and open the dust chamber lid by pulling release catch G. Replace microfilter V if display C* is filled with colour or after every fifth dustbag change or if the suction power is significantly reduced. * Depending on model GB Change motor protection filter T if display F is still filled with colour after the dustbag has been placement du sac à poussière ou lorsque la puissance d'aspiration diminue sensiblement même si le sac à poussière est peu rempli : · Arrêtez l'appareil et ouvrez le couvercle du compartiment a sac à poussière avec le déverrouillage G. Remplacez le microfiltre V lorsque l'indicateur C* est entièrement coloré ou tous les 5 changements de sac à poussière ou lorsque la puissance d'aspiration diminue sensiblement : · Mettez l'appareil. Appuyez sur la touche de grille de filtre U et ouvrez la grille de filtre W. * selon le modèle NL Motorbeschermfilter T vervangen, als de indicatie F na het vervangen van de stofzak helemaal gekleurd blijft resp. als het zuigvermogen merkbaar minder wordt terwijl de stofzak niet vol is: · Apparaat uitschakelen en met ontgrendeling G het stofvakdeksel openen. Microfilter V vervangen, als de indicatie C* helemaal gekleurd is, resp. na elke 5e keer dat u de stofzak vervangt of als het zuigvermogen merkbaar minder wordt: · Apparaat uitschakelen. * afhankelijk van model F Remplacer le filtre de protection du moteur T lorsque l'indicateur F reste coloré après le rem- I Il filtro di protezione del motore T va sostituito se dopo il cambio del sacchetto l'indicatore F appare ancora completamente colorato oppure se la potenza di aspirazione si riduce sensibilmente anche se il sacchetto é pieno solo in parte: · Spegnere l'apparecchio e aprire il coperchio del vano polvere con il tasto G. Il microfiltro V va sostituito se l'indicatore C* appare completamente colorato oppure dopo ogni 5 cambi di sacchetto, oppure se la potenza di aspirazione si riduce sensibilmente: · Spegnete l'apparecchio. * a seconda del modello 19 D GB F NL I Transportieren und Aufbewahren Carrying and storage Transport et rangement Vervoeren en opbergen Trasporto e conservazione 20 D Wartung und Reinigung Zur Wartung oder Reinigung Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Gehäuse und den Staubbeutelraum bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen und nachtrocknen. Bodendüse und die Bürstenstege gelegentlich mit der Fugendüse absaugen. Was tun, wenn. . . . . . sich die Düse schwer schieben lässt: Saugleistung (je nach Art des Teppichs) verringern. Die Reinigungswirkung wird dadurch nicht merklich beeinträchtigt. in Folge von Überlastung des Motors, durch vollen Staubbeutel oder verstopftes Zubehör. Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen, Motor abkühlen lassen. Staubbeutel, Saugrohr und Saugschlauch kontrollieren; eventuelle Verstopfung beseitigen. . . . die Sicherung ausgelöst wurde: Wenn andere elektrische Geräte mit hohem Anschlusswert am gleichen Stromkreis gleichzeitig mit dem Staubsauger benutzt werden, kann die Sicherung ausgelöst werden. In diesem Fall vor dem Einschalten die Saugleistungsregulierung auf die niedrigste Stufe stellen und erst nach dem Einschalten eine höhere Stufe wählen. [. . . ] door overbelasting van de motor, door een volle stofzak of verstopte hulpstukken. Apparaat uitschakelen, stekker uit het stopcontact trekken, motor laten afkoelen. Stofzak, zuigbuis en zuigslang controleren, eventuele verstopping verhelpen. . . . de zekering in de huisinstallatie uitvalt: Als andere elektrische apparaten met hoge aansluitwaarde op dezelfde stroomgroep tegelijk met de stofzuiger worden gebruikt, kan de zekering uitvallen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX P5 IRAN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX P5 IRAN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag