Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS te teleladen.


Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 0 Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat gegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt u aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". [. . . ] WERKELIJKE temperatuur betekent: De temperatuurindicatie geeft de temperatuur aan die op dat moment werkelijk in de koelruimte heerst. De WERKELIJKE temperatuur wordt door het branden van een lampje aangegeven. 818 14 15-01/2 15 Temperatuurindicatie De temperatuurindicatie kan meerdere soorten informatie aangeven. · Bij normaal gebruik wordt de temperatuur aangegeven die op dat moment in de koelruimte heerst (WERKELIJKE temperatuur), het betreffende lampje brandt. · Als de temperatuur in de koelruimte hoger is dan het indicatiebereik van de temperatuurindicatie, alle lampjes van de temperatuurindicatie zijn uit. · Als de temperatuur in de koelruimte lager is dan het indicatiebereik van de temperatuurindicatie, knippert het lampje voor de laagste indicatie (+2) verder. · Tijdens de temperatuurinstelling wordt de op de moment ingestelde temperatuur knipperend aangegeven (GEWENSTE temperatuur). · Als er een storing in het apparaat zit waardoor de temperatuur niet meer vastgelegd kan worden, knipperen alle lampjes van de temperatuurindicatie. Voor ingebruikneming 1 Laat het apparaat, voordat u het op het elektriciteitsnet aansluit en voor de eerste ingebruikname, 30 minuten staan, als het rechtop vervoerd is. Als het liggend vervoerd is, moet het apparaat voor ingebruikname eerst 4 uur staan, zodat de olie naar de compressor kan terugstromen. 0 Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Ingebruikneming 0 Stekker in het stopcontact stoppen. 0 Gewenste temperatuur instellen (zie hoofdstuk "Temperatuur instellen"). 3 16 Aangezien de bewaartemperatuur in de koelruimte snel bereikt wordt, kunnen direct na inschakeling producten opgeborgen worden. 818 14 15-01/2 Temperatuur instellen 0 Druk op de toetsen , , +" (WARMER) of , , -" (KOUDER). De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. 0 Trek daartoe het flessenrek zover naar voren tot het naar boven gedraaid kan worden en schuif dan het voorste vak in het volgend hogere niveau. Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. Flessenhouder (niet bij alle modellen) Bij enkele modellen bevindt zich in het flessenvak een flessenhouder. Hij dient als bescherming tegen het omvallen van losse flessen en kan aan de zijkant verschoven worden worden. 20 818 14 15-01/2 Het openen van de deur Als het apparaat ingeschakeld is en de deur gesloten wordt, kan hij niet direct weer geopend worden omdat er eerst een vacuüm ontstaat dat de deur gesloten houdt tot de druk weer gelijk is. Als het apparaat van een QUICKdeuropener voorzien is - een in het deurhandvat geïntegreerd openingsmechanisme - kan de deur op elk moment gemakkelijk geopend worden. 818 14 15-01/2 21 Juiste manier van bewaren In de koelruimte heersen verschillende temperaturen. Het koudst is het op de onderste legvlakken boven de fruit- en groenteladen. Waar in de koelruimte de juiste temperatuur heerst voor de diverse soorten levensmiddelen laat het voorbeeld hiernaast zien. Tip: levensmiddelen altijd afgedekt of verpakt in de koelruimte zetten om te voorkomen dat ze uitdrogen en de geur of smaak op andere producten overgebracht wordt. Voor het verpakken zijn geschikt: ­ vershoudzakken en -folies van polyethyleen; ­ plastic dozen met deksel; ­ speciale plastic kappen met rubberband; ­ aluminiumfolie. Ontdooien De koelruimte wordt automatisch ontdooid Het ontdooien in de koelruimte begint, zodra de compressor uitgeschakeld is. Het dooiwater wordt in het afvoergootje aan de achterwand van de koelruimte opgevangen, door het afvoergat naar de opvangbak van de compressor geleid en daar verdampt. 22 818 14 15-01/2 Reiniging en onderhoud Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden. · Het apparaat mag tijdens het schoonmaken niet op het lichtnet aangesloten zijn. Voor het schoonmaken het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen er resp. Er zou anders vocht in de elektrische onderdelen kunnen komen, gevaar voor elektrische schokken! [. . . ] · Zoemen Zodra de compressor werkt, is een zoemgeluid te horen. · Borrelen/kabbelen Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd te horen. Doel, normen, richtlijnen Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG), de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koude-installaties (VBG 20) en de bepalingen van de vereiniging van Duitse elektrotechnici (VDE). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag