Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (102 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS (104 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tisch-Gefrierschränke Table Top Freezers Congélateurs-armoires table-top Armarios congeladores de mesa Congelatori tavolo Tafelmodel diepvrieskasten Pöytäpakastimet Frysskåp av bordsmodell Gebrauchsanweisung Operating Instructions Mode d'emploi Instrucciones para el uso Istruzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing Käyttöohjeet Bruksanvisning AUS ERFAHRUNG GUT C/D 105 850-860 200 cm2 E 570 550 93-103 A AEG52 AEG55 1 4 900-910 F G B A AEG53 H AEG56 2 5 130 300 F AEG54 AEG79 3 6 2 L AEG80 AEG82 7 9 12 mm 2 AEG104 9a 1 K AEG81 8 3 3 0 4 2 5 3 4 6 ­10 ­20 7 1 3 2 ­30 1 2 3 AEG83 10 1 AEG85 12 0 1 2 ­10 2 1 3 4 ­20 ­30 3 2 AEG25 13 AEG84 11 4 D _____________________ D Inhalt Seite Bildseiten (bitte ausklappen) Allgemeine Hinweise, Platzwahl Spannung und Stromart Ihr Gefriergerät braucht Luft Wechsel des Türanschlages Bedienungs- und Kontrolleinrichtung Inbetriebnahme und Temperaturregelung Einfrieren und Tiefkühllagern Tiefkühllagern und Umgang mit der Kälte Abtauen und Reinigen Störungen und Kundendienst Tips zur Energie-Einsparung 2-4 7/8 8 8 9 9 10 10 11 12 12/13 13 _____________________ E Indice Página llustraciones (por favor desplegarlas) Indicaciones generales, emplazamiento Tensión y tipo de corriente Su mueble congelador necesita aire Cambio del batiente de la puerta Mandos y dispositivos de control Puesta en servicio y regulación de la temperatura Congelación y almacenar ultracongelados Almacenar ultracongelados y manejo del frío Descongelación y limpieza Perturbaciones y Servicio Postventa Consejos para economizar energía 2-4 29/30 30 30 31 32 32/33 33 33/34 34/35 35/36 36 GB _____________________ Contents Page lllustration pages (please unfold) General tips, choice of location Your refrigerator needs air Changing the door round Operation and controls Starting up and setting temperature Freezing and storing frozen food Storing frozen food and using the cold Defrosting and cleaning Break-downs and after-sales service Tips on saving energy 2-4 14/15 16 16 17 17 17/18 18 19 20 20 _____________________ I Pagina Indice Pagine illustrate (vi preghiamo di aprire) Indicazioni generali, luogo di installazione Tensione e tipo di corrente ll vostro congelatore ha bisogno di aria Inversione della cernieratura della porta Dispositivi di comando e di controllo Avviamento in funzione e regolazione della temperatura Congelazione e conservazione in stato congelato Conservazione in stato congelato e manipolazione del freddo Sbrinamento e pulizia Difetti e servizio tecnico assistenza clienti Consigli per l'economizzazione di energia 2-4 37/38 38 38/39 39 40 40/41 41 41/42 42/43 43/44 44 F Contenu _____________________ Page 2-4 21/22 22 22 23 24 24 24/25 25 26/27 27/28 28 Pages avec figures (que vous voudrez bien déplier) Remarques générales, choix de l'emplacement Tension et nature du courant Votre réfrigérateur a besoin d'air Changement du côté d'ouverture de la porte Elements de commande et de contrôle Mise en service et réglage de la température Congélation et stockage des produits surgelés Stockage des produits surgeles et utilisation du froid Dégivrage et entretien Pannes et service après-vente Conseils pour economiser de l'énergie NL _____________________ Inhoud pagina Afbeeldingen (uitklapbare pagina's) Algemene aanwijzingen, opstelling Spanning en stroomsoort Uw diepvriezer heeft lucht nodig Overzetten van het deurscharnie Bedienings- en kontrole-inrichting In gebruik nemen en temperatuurregeling Invriezen en bewaren Bewaren van diepvriesprodukten en met koude omgaan Ontdooien en reinigen Storingen en klantenservice Tips voor het besparen van energie 2-4 45/46 46 46 47 47/48 48 48 49 49/50 50/51 51 5 NL ATTENTIE! Als uw nieuwe toestel een ouder model vervangt, maakt u het oude toestel dan direkt onbruikbaar: steker uit de kontaktdoos trekken, aansluitsnoer afsnijden en de steker en de rest van het snoer apart weggooien. Een eventueel snap- of grendelslot van het oude toestel ook onbruikbaar maken, voordat u het toestel wegdoet of voor milieuvriendelijke verwerking zorgt. U verhindert daardoor, dat spelende kinderen elkaar of zichzelf erin opsluiten en daardoor in levensgevaar komen. Let u erop dat de koelleidingen van uw oude koel- of vriestoestel tijdens het transport niet beschadigen. [. . . ] 24 uur (bij kleinere hoeveelheden eerder) kan de snelvriesschakelaar uitgeschakeld worden. Na het invriezen kunnen de diepvriesprodukten in de laden blijven liggen. Als u echter nog meer wilt invriezen, moet de snelvriesschakelaar ingeschakeld blijven en moeten de reeds ingevroren levensmiddelen volgens uw eigen o p b e r g s y s t e e m n a a r a n d e re l a d e n w o rd e n verplaatst, zodat u weer ruimte voor het invriezen van nieuwe levensmiddelen ter beschikking heeft. Aanwijzing voor onderzoeksinstanties Stapelschema's voor het vaststellen van de invrieskapaciteit resp. opwarmtijd kunnen direkt bij de fabrikant worden opgevraagd. In gebruik nemen en temperatuurregeling afb. 10 Temperatuurregelaar (1 ) naar stand "1" draaien, het groene lampje (2) en het rode lampje (6) gaan branden, het akoestische temperatuursignaal (7), voorzover aanwezig, klinkt, het koelaggregaat werkt automatisch. Bovendien schakelt u de snelvriesschakelaar (4) in, het gele lampje (5) gaat branden, het akoestische signaal wordt uitgeschakeld en het koelaggregaat werkt kontinu. Pas als het rode lampje (6) niet meer brandt, schakelt u de snelvriesschakelaar (4) uit, het gele lampje (5) gaat uit, het akoestische signaal is weer geaktiveerd. Met de temperatuurregelaar (1 ) kan de gewenste bewaartemperatuur (-18 °C of kouder) worden ingesteld. Attentie: kontroleert u regelmatig aan de hand van het rode temperatuur-kontrolelampje (6) en de therlometer (3) of de bewaartemperatuur laag genoeg is. Invriezen en bewaren afb. 11 In uw diepvrieskast kunt u diepvriesprodukten bewaren en verse levensmiddelen zelf invriezen. Voordat u reeds ingevroren levensmiddelen (diepvriesprodukten) in de kast legt, moet de optimale bewaartemperatuur van -18 °C bereikt zijn. Aparte vrieslade met koudeakku afb. 11 Boven in de diepvrieskast bevindt zich een aparte lade (1), bij sommige modellen met een koude-akku en een ijsbakje. stroomuitval, storing of verhuizing de veilige bewaartijd van de diepvriesprodukten enkele uren. Voor het weer invriezen zie aanwijzingen "Vóór het in gebruik nemen". In deze vrieslade kunt u fruit voorvriezen en daarna in porties verpakken. Uit veiligheidsoverwegingen (explosiegevaar!) mogen geen bussen of flessen met brandbaar gas, bijv. spuitbussen, navultankjes voor aanstekers enz. , in het toestel bewaard worden. Diepvriesprodukten niet met natte handen aanraken, de handen kunnen er dan aan vastvriezen. U mag geen warme levensmiddelen in de diepvrieze zetten om af te koelen, dat leidt tot sterke rijpvorming en kost stroom. Als u de nuttige inhoud van uw diepvrieskast volledig wilt benutten en bijzonder veel diepvriesprodukten moet onderbrengen, kunt u de onderste lade (2) (afb. Ook bij deze wijze van beladen is een veilig funktioneren van uw diepvrieskast gegarandeerd. [. . . ] 30 minuten weer in de kast gelegd worden (zie ook "ln gebruik nemen"). Na enkele minuten kan de deur weer zonder moeite geopend worden. Uitschakelen van het toestel Als uw toestel voor langere tijd uitgeschakeld moet worden, moet u het spanningvrij maken (steker uit de kontaktdoos trekken), het toestel zorgvuldig reinigen en de deur open laten om reukvorming te voorkomen. Als u gaat verhuizen afb. 11 Als uw diepvrieskast niet volledig beladen is, verplaatst u alle diepvriesprodukten kompakt naar enkele laden (1) en (2). 24 uur voordat de verhuiswagen vertrekt, schakelt u de snelvriesschakelaar in, zodat een koudereserve in de diepvriesprodukten ontstaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1169-4GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag