Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1153-4GSCH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1153-4GSCH. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1153-4GSCH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1153-4GSCH te teleladen.


Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1153-4GSCH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 0 Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat gegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt u aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". [. . . ] 0 Voor het inschakelen van de FROSTMATIC-functie de COOL-/ FROSTMATIC knop indrukken. Als de FROSTMATIC-functie ingeschakeld is, brandt het gele lampje naast de knop. De electronica van het apparaat herkent automatisch wanneer het versneld invriezen beëindigd kan worden en schakelt de FROSTMATIC818 15 49-01/8 23 functie dan automatisch uit (na 30 tot maximaal 51 uur, naargelang de hoeveel in te vriezen producten). 0 Het snel invriezen kan te allen tijde handmatig beëindigd worden door de COOL-/Frostmatic knop opnieuw in te drukken. 3 De FROSTMATIC-functie kan alleen ingeschakeld worden, als de temperatuurregeling voor de koelruimte in de verzonken stand staat. Apparaat uitschakelen Ter bescherming van de diepvriesproducten is het apparaat beschermd tegen abusievelijk uitschakelen (kinderbeveiliging). Koelruimte en diepvriesruimte kunnen apart van elkaar uitgezet worden. In de temperatuuraanwijzing volgt een zogenaamde "count down", waarbij terug geteld wordt van "5" naar "0". De verlichting van de temperatuuraanwijzing gaat uit. 3 0 0 0 0 Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: Apparaat uitschakelen, daartoe AAN/UIT toets ca. Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming. 24 818 15 49-01/8 Vakantieïnstelling Bij de vakantiestand bedraagt de SOLL-temperatuur voor de koelruimte +15 °C. Daardoor bestaat de mogelijkheid - zonder dat geur- of schimmelvorming optreedt - gedurende langere afwezigheid (bijv. vakantie) de lege koelruimte in plaats van open ook gesloten te houden. Na een paar minuten kan de deur weer geopend worden. 818 15 49-01/8 27 Interieur Legvlakken 0 Eén legvlak moet in ieder geval in de onderste geleiders boven de fruiten groenteladen geschoven worden. Dit dient altijd op die plaats te zitten zodat fruit en groenten langer fris blijven. De overige legvlakken zijn in hoogte verstelbaar: 0 Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. 0 Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. Plaatsen van grote verpakkingen: 0 De voorste helft van het tweedelige legvlak eruit halen en op een andere hoogte erin schuiven. Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op het daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen te plaatsen. Flessenrek (niet bij alle modellen) Flessen met de flessenhals naar voren in het vak leggen. Let op: Alleen ongeopende flessen horizontaal neerleggen. 28 818 15 49-01/8 Interieur Om aangebroken flessen op te bergen kan het flessenrek schuin opgesteld worden. 0 Trek daartoe het flessenrek zover naar voren tot het naar boven gedraaid kan worden en schuif dan het voorste vak in het volgend hogere niveau. Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. Schalen en houders Vario-schalenset De twee grote fruit- en groenteladen kunnen door een verstelbare scheidingswand onderverdeeld worden (niet bij alle modellen). Flessenhouder Sommige modellen hebben een flessenhouder. Hij dient als bescherming tegen het omvallen van losse flessen en kan aan de zijkant verschoven worden worden. 818 15 49-01/8 29 Juiste manier van bewaren In de koelruimte heersen verschillende temperaturen. Het koudst is het op de onderste legvlakken boven de fruit- en groenteladen. Waar in de koelruimte de juiste temperatuur heerst voor de diverse soorten levensmiddelen laat het voorbeeld hiernaast zien. [. . . ] · Borrelen/kabbelen Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd te horen. Doel, normen, richtlijnen Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG), de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koude-installaties (VBG 20) en de bepalingen van de vereiniging van Duitse elektrotechnici (VDE). De koudecirculatie is op dichtheid getest. ; Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 2. 1973 - Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 3. 5. 1989 (met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMC-richtlijn 40 818 15 49-01/8 Vaktermen · Koelmiddelen Vloeistoffen die voor het opwekken van koude gebruikt kunnen worden noemt men koelmiddelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1153-4GSCH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ÖKOA.1153-4GSCH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag