Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO-SANTO3049-2KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO-SANTO3049-2KG. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ÖKO-SANTO3049-2KG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO-SANTO3049-2KG te teleladen.


Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ÖKO-SANTO3049-2KG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 0 Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat gegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt u aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". [. . . ] Er klinkt een alarmtoon en het rode waarschuwingslampje gaat knipperen om aan te geven dat de noodzakelijke bewaartemperatuur nog niet bereikt is. De alarmtoon wordt na een uur automatisch uitgeschakeld, als hij niet handmatig wordt afgezet. 0 Temperatuur op -18 °C of lager instellen (zie hoofdstuk "Temperatuur instellen"). 0 Met het opbergen van diepvriesartikelen wachten tot de vriesruimtetemperatuur -18 °C is, resp. tot het rode waarschuwingslampje uit gaat. 3 Temperatuur instellen 0 Druk op de toetsen , , +" (WARMER) of , , -" (KOUDER). De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan. Met elke toetsdruk wordt de temperatuur steeds 1 stap verder ingesteld. Aanwijzing: Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is -18 °C een voldoende lage bewaartemperatuur. 3 Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer ingedrukt worden, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. 5 sec. ) om en geeft weer de in de vriesruimte aanwezige WERKELIJKE temperatuur aan. Regelmatig via het rode alarmlampje en de temperatuurindicatie de juiste bewaartemperatuur controleren. 818 14 31-01/9 19 Apparaat uitschakelen 0 Druk net zo lang op de AAN/UIT-toets tot het netcontrolelampje uitgaat. Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is. Aanwijzing voor testinstituten: Stapelschema's ter vaststelling van de diepvriesprestatie resp. opwarmtijd kunnen direct bij de fabrikant aangevraagd worden. Bewaren van diepvriesproducten Let op!Voordat voor de eerste keer reeds bevroren diepvriesproducten in de diepvriesruimte worden gedaan, moet de vereiste bewaartemperatuur van -18 °C bereikt zijn. · Alleen verpakte diepvriesproducten bewaren opdat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de geur- of smaak niet op andere producten overgedragen wordt. houdbaarheidsdatum van de diepvriesproducten. 2 Diepvriesproducten zo mogelijk naar soort apart in de vakken/laden leggen. Bij sommige modellen worden ruitertjes geleverd om op de vakkleppen en laden te steken. Om de inhoud van de diverse vakken te markeren, de ruitertjes boven de betreffende productsymbolen steken (zie hoofdstuk "Productsymbolen/Diepvrieskalender"). Daardoor heeft men een beter overzicht, staat de deur niet te lang open en wordt stroom bespaard. 818 14 31-01/9 23 Het maken van ijsblokjes 0 IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen en op het diepvriesplateau of in een la plaatsen en laten bevriezen. 0 Als de ijsblokjes klaar zijn kunnen ze uit het ijsbakje gehaald worden door de schaal om te draaien of kort onder de kraan te houden. Als het ijsbakje vastgevroren zit nooit met puntige of scherpe voorwerpen losmaken. Een pollepel of iets dergelijk gebruiken. Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender (niet bij alle modellen) · De symbolen op de vakkleppen en laden geven de diverse soorten diepvriesproducten aan. [. . . ] · Zoemen Zodra de compressor werkt, is een zoemgeluid te horen. · Borrelen/kabbelen Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd te horen. Doel, normen, richtlijnen Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG), de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koude-installaties (VBG 20) en de bepalingen van de vereiniging van Duitse elektrotechnici (VDE). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ÖKO-SANTO3049-2KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ÖKO-SANTO3049-2KG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag