Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3680-6.KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3680-6.KG. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3680-6.KG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3680-6.KG te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3680-6.KG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (384 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3680-6.KG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO_SANTO Elektronische koel-/vriescombinaties Gebruiksaanwijzing 818 16 61-00/3 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] 0 Temperatuurregeling tegen de wijzers van de klok tot de aanslag draaien. In de temperatuuraanwijzing wordt de getoonde temperatuur veranderd in +10 °C in 1°C-stappen. Nu staat de koelruimte op de energiebesparende vakantieïnstelling. Geen producten in de koelruimte opslaan als het apparaat op de vakantiestand staat. De temperatuur tijdens de vakantiestand wordt op ongeveer +15 °C gezet. Dit is te warm voor levensmiddelen. 818 16 61-00/3 25 Controle- en informatiesysteem Het controle- en informatiesysteem bestaat uit temperatuuraanwijzingen, optische waarschuwingsaanwijzing en akoestische waarschuwingen. Het systeem waarschuwt: ­ als de temperatuur in de koel- of diepvriesruimte te hoog oploopt; ­ als de verdenking bestaat dat diepvriesproducten ontdooid zijn; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. Temperatuurwaarschuwing Zodra de temperatuur in de koel- en diepvriesruimte met meer dan 5 °C tot boven de respectievelijk ingestelde SOLL-temperatuur stijgt, gaat het rode waarschuwingslampje knipperen en klinkt een waarschuwingsalarm. Een temperatuurstijging van meer dan 5 °C kan eventueel veroorzaakt worden door: ­ de deur vaak of langdurig te openen; ­ grote hoeveelheden warme levensmiddelen op te slaan; ­ hoge omgevingstemperatuur; ­ een defect aan het apparaat. Met de WAARSCHUWING UIT toets kan het waarschuwingsalarm uitgeschakeld worden. Waarschuwingsaanwijzing en waarschuwingsalarm worden automatisch uitgeschakeld als de IST-temperatuur in de koel- en/of diepvriesruimte nog maar 4 °C hoger is dan de ingestelde SOLL-temperatuur. 3 Het alarm wordt na een uur automatisch uitgeschakeld, ook als de WERKELIJKE temperatuur nog van de GEWENSTE temperatuur afwijkt. Aanwijzing: · Rode waarschuwingslampje en waarschuwingsalarm worden niet geactiveerd: ­ volgens temperatuurinstelling naar kouder totdat de ingestelde SOLL-temperatuur bereikt is; 26 818 16 61-00/3 Ontdooiwaarschuwing Indien de diepvriesproducten in de diepvriesruimte ontdooid zijn (bijv. bij een tijdelijke stroomuitval), knippert het rode waarschuwingslampje. Daarnaast toont de temperatuuraanwijzing afwisselend: ­ de hoogste temperatuur die de diepvriesproducten bereikt hebben; ­ alsmede de IST-temperatuur die op dat moment in de diepvriesruimte heerst. Als de verdenking bestaat dat de levensmiddelen ontdooid zijn, naargelang de temperatuurstijging, de kwaliteit en het verdere gebruik ervan controleren. Zodra de temperatuur in de diepvriesruimte weer beneden de kritische ontdooitemperatuur van -4 °C gezonken is, kan de ontdooiwaarschuwing met de WAARSCHUWING UIT toets uitgeschakeld worden. Functiestoringen Als de electronica van het apparaat een technisch defect heeft geconstateerd dat door de klantenservice verholpen moet worden, worden een optisch en akoestisch waarschuwingssignaal geactiveerd. Daarnaast toont de temperatuuraanwijzing afwisselend: ­ een foutmelding (foutsleutel F1 tot F7) en ­ de actuele bewaartemperatuur (IST-temperatuur). Aanwijzing: Een storing van het apparaat die met een foutsleutel wordt aangegeven, moet door de klantenservice verholpen worden. Het akoestische waarschuwingssignaal kan met de WAARSCHUWING UIT toets gedurende 24 uur uitgeschakeld worden. De foutmelding kan gewist worden door het apparaat uit te schakelen; beter is echter hiermee te wachten tot reparatie door de klantenservice. Het openen van de deur van de diepvriesruimte Als het apparaat ingeschakeld is en de deur van de diepvriesruimte gesloten wordt, kan hij niet direct weer geopend worden omdat er onderdruk in de diepvriesruimte ontstaat die de deur gesloten houdt tot de druk weer gelijk is. Na een paar minuten kan de deur weer geopend worden. 818 16 61-00/3 27 Interieur Legvlakken 0 Eén legvlak moet in ieder geval in de onderste geleiders boven de fruiten groenteladen geschoven worden. Dit dient altijd op die plaats te zitten zodat fruit en groenten langer fris blijven. De overige legvlakken zijn in hoogte verstelbaar: 0 Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. [. . . ] De koudecirculatie is op dichtheid getest. ; Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 2. 1973 - Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 3. 5. 1989 (met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMC-richtlijn 40 818 16 61-00/3 Vaktermen · Koelmiddelen Vloeistoffen die voor het opwekken van koude gebruikt kunnen worden noemt men koelmiddelen. Ze hebben een verhoudingsgewijs laag kookpunt, zo laag, dat de warmte van de in het koelapparaat opgeslagen levensmiddelen het koelmiddel tot koken resp. · Koelmiddelcircuit Gesloten circuit, waarin zich het koelmiddel bevindt. Het koelmiddelcircuit bestaat in principe uit een verdamper, een compressor, een condensor en pijpleidingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3680-6.KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO.3680-6.KG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag