Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (113 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-SANTO SUPER Tisch-Kühlautomat electronic Réfrigérateur automatique table top électronique Elektronische koelkast tafelmodel Gebrauchsanweisung Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben. [. . . ] · Tijdens de temperatuurinstelling wordt de, op dat moment ingestelde temperatuur knipperend aangegeven (SOLL-temperatuur). COOLMATIC-toets F Met het drukken op de toets " F " wordt de Coolmaticfunctie ingeschakeld. De Coolmatic-functie is geschikt voor het snel afkoelen van grote hoeveelheden producten in de koelruimte. Door opnieuw op de toets " F " te drukken, kunt u de Coolmatic-functie altijd handmatig beëindigen. Wanneer de Coolmatic-functie niet handmatig beëindigd wordt, dan wordt deze functie automatisch na 6 uur uitgeschakeld. Het gele lampje gaat uit. 53 Voor ingebruikname Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Ingebruikname Steker in het stopcontact doen. De gewenste temperatuur instellen (zie paragraaf 'Temperatuur instellen') Opmerking: bij het inschakelen van het apparaat wordt de koelruimtetemperatuur automatisch op +5°C ingesteld wanneer u geen temperatuur kiest. Daar de bewaartemperatuur in de koelruimte snel bereikt wordt, kunt u direct na het inschakelen van het apparaat al levensmiddelen opslaan. Met het opslaan van diepvriesprodukten wachten totdat de ingestelde temperatuur van het vriesvak bereikt is. Temperatuur instellen Op de toets "+" of de toets "-" drukken. De temperatuurindicatie schakelt om en duidt knipperend de, op dat moment ingestelde SOLL-temperatuur aan. Voor het kiezen van hogere temperaturen op de toets "+" drukken. Voor het instellen van lagere temperaturen op de toets "-" drukken. De temperatuurindicatie geeft onmiddellijk de gewijzigde instelling aan. Een bewaartemperatuur van ongeveer +5°C in de koelruimte wordt normaal gesproken als voldoende koud beschouwd. Wanneer na het uitvoeren van een temperatuur instelling de toetsen niet meer ingedrukt worden, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ongeveer 5 seconden) om en geeft weer de heersende ISTtemperatuur in de koelruimte aan. Het knipperen van het indicatielampje verandert in constant branden. 54 COOLMATIC De COOLMATIC-functie is uitermate geschikt voor het snel koelen van grotere hoeveelheden in de koelruimte bijvoorbeeld dranken en salades voor een feestje. Voor het inschakelen van de COOLMATIC-functie drukt u op toets " F ". Hierbij wordt automatisch een SOLL-temperatuur van +2°C aangehouden. De oorspronkelijk ingestelde SOLL-temperatuur wordt dan opnieuw aangehouden en de temperatuur indicatie toont de, op dat moment heersende koelruimtetemperatuur. U kunt de COOLMATIC-functie altijd handmatig beëindigen door opnieuw op toets " F " te drukken. Apparaat uitzetten Ter bescherming van de gekoelde en de ingevroren producten is het apparaat uitgerust met een veiligheid die onopzettelijk uitschakelen van de machine voorkomt. Om het apparaat uit te schakelen, dient u de AAN/UIT-toets ongeveer 1 seconde ingedrukt te houden. Als het apparaat langere tijd buiten werking gesteld wordt, moet u: de machine uitschakelen door ongeveer 1 seconde lang op de AAN/UIT-toets te drukken totdat het lampje van de netspanning uitgaat. De stekker uit het stopcontact halen of de zekering losdraaien of verwijderen Koelruimte grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). De deur op een kiertje laten staan om het ontstaan van nare luchtjes te voorkomen. 55 Storingen Wanneer de electronica van het apparaat een defect bemerkt dat verhindert dat de IST-temperatuur bepaald kan worden, dan gaan alle lampjes van de temperatuurindicatie knipperen. Het apparaat schakelt over op een noodprogramma totdat de servicedienst de storing verholpen heeft. Interieur Legvlakken/roosters Afhankelijk van model en uitrusting zijn legvlakken van glas, kunststof of roosters meegeleverd. [. . . ] Voor het verwisselen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen c. q. 15 W De AAN/UIT-toets ongeveer 1 seconde ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen. Voor het verwisselen van de lamp de schroef die de afdekking van het lampje bevestigt, eruit draaien. Op de afdekking van het lampje drukken en deze achteruit laten glijden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ÖKO_SANTO_SUPER_1683-6TK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag