Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OKO-S-3153-6DT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OKO-S-3153-6DT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OKO-S-3153-6DT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OKO-S-3153-6DT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OKO-S-3153-6DT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (410 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX OKO-S-3153-6DT (386 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OKO-S-3153-6DT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 0 Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat gegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt u aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". [. . . ] De koude-accu pas na het bereiken van de optimale bewaartemperatuur van -18 °C in een vak/lade leggen en laten bevriezen. na reiniging van het apparaat. 0 0 0 0 0 818 17 04-00/1 15 Ingebruikneming en temperatuur instellen 1 2 3 4 5 6 Waarschuwingsindicatie (rood) Toets WAARSCHUWING UIT Indicatie voor snelvriezen (geel) Snelvriestoets Controlelampje (groen) Temperatuurregelaar en AAN/UIT-schakelaar De temperatuurregelaar is tegelijkertijd AAN/UIT-schakelaar Om de temperatuurregelaar te kunnen draaien is een munt nodig. Daardoor wordt het per ongeluk verstellen van de temperatuurinstelling bemoeilijkt (kinderbeveiliging). Stand , , ·" = koeling uit Stand , , 1" = warmste binnentenperatuur Stand , , 4" = koudste binnentenperatuur Instellingsaanbeveling: 1, 5 - 2 0 Stekker in het stopcontact stoppen. 0 Temperatuurregelaar met behulp van een munt op de gewenste stand draaien. Er klinkt een alarmtoon en het rode waarschuwingsindicatie gaat knipperen om aan te geven dat de noodzakelijke bewaartemperatuur nog niet bereikt is. Waarschuwingsindicatie en akoestisch signaal schakelen automatisch uit, als de temperatuur in de vriesruimte weer lager dan -12°C is. Het gele snelvries-controlelampje gaat branden en de compressor loopt continu. De rode waarschuwingsindicatie blijft branden, tot de gewenste temperatuur is bereikt. 3 16 818 17 04-00/1 0 Pas als de rode waarschuwingsindicatie uit is, drukt u de snelvriestoets opnieuw in. Met het opslaan van diepvriesartikelen wachten tot de temperatuur in de diepvriesruimte ­18 °C bereikt heeft of tot het rode waarschuwingsindicatie uit is. 3 Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is -18 °C een voldoende lage bewaartemperatuur. Aanwijzing: De rode waarschuwingsindicatie en het akoestische signaal waarschuwen u: ­ bij in gebruik nemen van de vriesruimte (als de bewaartemperatuur nog niet is bereikt) ­ als de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. · Alleen verpakte diepvriesproducten bewaren opdat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de geur- of smaak niet op andere producten overgedragen wordt. houdbaarheidsdatum van de diepvriesproducten. 2 Diepvriesproducten zo mogelijk naar soort apart in de vakken/laden leggen. Daardoor heeft men een beter overzicht, staat de deur niet te lang open en wordt stroom bespaard. Het maken van ijsblokjes 0 IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen en op het diepvriesplateau of in een la plaatsen en laten bevriezen. 0 Als de ijsblokjes klaar zijn kunnen ze uit het ijsbakje gehaald worden door de schaal om te draaien of kort onder de kraan te houden. Als het ijsbakje vastgevroren zit nooit met puntige of scherpe voorwerpen losmaken. Een pollepel of iets dergelijk gebruiken. 818 17 04-00/1 19 Maximale belading Om grotere hoeveelheden of veel plaats in beslag nemende levensmiddelen op te bergen, kunt u er laden uithalen en de levensmiddelen direct op het verdamprooster neerleggen. De onderste lade mag er niet uitgehaald worden, omdat deze zorgt voor correcte luchtcirculatie. Als de laden eruit gehaald zijn, mogen de levensmiddelen maximaal 20 mm over de voorkant van het verdamprooster uitsteken. Ontdooien Als het apparaat in gebruik is en als de deur geopend wordt, slaat vocht binnen in het apparaat, vooral op de verdampers, als rijp neer. Deze rijp van tijd tot tijd met een zachte schraper van kunststof, bijv. 4 mm bereikt heeft; in ieder geval minimaal één maal per jaar. Een goed tijdstip om te ontdooien is ook als het apparaat leeg of praktisch leeg is. 1 Waarschuwing! [. . . ] · Zoemen Zodra de compressor werkt, is een zoemgeluid te horen. · Borrelen/kabbelen Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd te horen. Doel, normen, richtlijnen Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG), de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koude-installaties (VBG 20) en de bepalingen van de vereiniging van Duitse elektrotechnici (VDE). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OKO-S-3153-6DT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OKO-S-3153-6DT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag