Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS.SUPER.2174-6.G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS.SUPER.2174-6.G. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS.SUPER.2174-6.G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS.SUPER.2174-6.G te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS.SUPER.2174-6.G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (228 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS.SUPER.2174-6.G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO_ARCTIS SUPER Diepvrieskasten Gebruiksaanwijzing 818 14 31-01/9 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: Apparaat uitschakelen, daartoe op AAN/UIT toets drukken tot het netcontrolelampje uitgaat. Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming. 0 0 0 0 20 818 14 31-01/9 Controle- en informatiesysteem Het controle- en informatiesysteem bestaat uit temperatuurindicatie, optische waarschuwingsindicaties en akoestische waarschuwingsinrichting. Het systeem waarschuwt: ­ als de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. Temperatuurwaarschuwing Het rode waarschuwingslampje knippert en er klinkt een alarm zodra de temperatuur in de vriesruimte met meer dan 2 °C boven het aan te geven temperatuurbereik stijgt. Een dergelijke temperatuurstijging kan eventueel veroorzaakt worden door: ­ het vaak en langdurig openen van de deur; ­ het opslaan van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen; ­ een defect in het apparaat. Waarschuwingslampje en alarm worden automatisch uitgeschakeld als de in de vriesruimte WERKELIJK heersende temperatuur weer daalt en in het weergavebereik komt. 3 Het alarm wordt na een uur automatisch uitgeschakeld, ook als de WERKELIJKE temperatuur nog van de GEWENSTE temperatuur afwijkt. Het rode waarschuwingslampje blijft knipperen. Functiestoringen Als de elektronica van het apparaat een technisch defect heeft vastgesteld dat verhindert dat de WERKELIJKE temperatuur bereikt kan worden, knipperen alle lampjes van de temperatuurindicatie. Het apparaat werkt met een noodprogramma tot de AEG klantenservice de reparatie heeft uitgevoerd. 818 14 31-01/9 21 Invriezen Behalve de onderste lade, die alleen voor bewaren bestemd is, kunnen alle andere vakken en laden voor invriezen gebruikt worden. · Voor het invriezen van levensmiddelen moet de WERKELIJKE temperatuur in de diepvriesruimte -18 °C of kouder zijn. Het invriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse producten die binnen 24 uur ingevroren kan worden. Neem slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid die aangegeven staat op het typeplaatje als er gedurende meerdere dagen achter elkaar ingevroren wordt. · Bij het invriezen van grotere hoeveelheden levensmiddelen de bevroren koude-accu voorin de bovenste lade in de vriesruimte leggen. · Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen. 0 Voor gebruik van de maximale invriesmogelijkheid de FROSTMATIC toets 24 uur - bij kleinere hoeveelheden zijn 4 tot 6 uur voldoende voor het invriezen indrukken. De FROSTMATIC toets behoeft niet ingedrukt te worden bij kleine in te vriezen hoeveelheden tot 3 kg. 0 Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt. Niet bevroren producten mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren producten omdat deze laatste dan kunnen ontdooien. 3 3 De elektronica van het apparaat schakelt de FROSTMATIC-functie na 48 uur automatisch uit. U kunt de FROSTMATIC-functie ook handmatig beëindigen door nog een keer op de FROSTMATIC toets te drukken. 22 818 14 31-01/9 Tips: · Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn: ­ diepvrieszakken en -folie van polyethyleen; ­ speciale diepvriesdozen; ­ aluminiumfolie, extra sterk. · Voor het sluiten van zakken en folie zijn geschikt: plastic klemmen, elastiekjes of plakband. · Voor het sluiten de lucht uit zakken en folie strijken, omdat lucht het uitdrogen van de diepvriesproducten bevordert. · Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half)vloeibare diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet. [. . . ] De koudecirculatie is op dichtheid getest. ; Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 2. 1973 - Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 3. 5. 1989 (met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMC-richtlijn 29 818 14 31-01/9 Vaktermen · Koelmiddelen Vloeistoffen die voor het opwekken van koude gebruikt kunnen worden noemt men koelmiddelen. Ze hebben een verhoudingsgewijs laag kookpunt, zo laag, dat de warmte van de in het koelapparaat opgeslagen levensmiddelen het koelmiddel tot koken resp. · Koelmiddelcircuit Gesloten circuit, waarin zich het koelmiddel bevindt. Het koelmiddelcircuit bestaat in principe uit een verdamper, een compressor, een condensor en pijpleidingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS.SUPER.2174-6.G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS.SUPER.2174-6.G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag