Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS_SUPER_2384-2GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS_SUPER_2384-2GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS_SUPER_2384-2GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS_SUPER_2384-2GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS_SUPER_2384-2GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (584 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS_SUPER_2384-2GT (588 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS_SUPER_2384-2GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten. Dit symbool leidt Uw stap voor stap door de bediening van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] Let u erop, dat deze openingen niet door sokkelpanelen en dergelijke worden afgedekt. 49 Electrische aansluiting Voor de electrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde beschermkontaktdoos vereist. De kontaktdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de steker altijd uit de kontaktdoos kan worden getrokken. Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de electrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm). Voor ingebruikneming op het merken typeaanduidingsplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz) Het typebordje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat. Overzetten van het deurscharnier De deurstuiter kan van rechts (stand waarin hij wordt afgeleverd) naar links gewisseld worden als dat voor de opstelplaats nodig is. Bij het wisselen van de deurstuiters mag het apparaat niet op het lichtnet aangesloten zijn. Van te voren de stekker uit te stopcontact halen. Toestel schuin naar achteren kantelen. Deurscharnierschroeven (K) uitdraaien en deurscharnier (1) naar beneden uit de scharnierbus nemen. Deur iets openen en naar beneden uitnemen. AEG97 1 K 50 Bovenste scharnierstift (A) uit-draaien en op de tegenoverliggende zijde weer monteren. De legvlakken kunnen in hoogte versteld worden: Daartoe de legvlak zo ver naar voren trekken tot hij naar boven en naar beneden bewogen kan worden en er uit gehaald kan worden. Het plaatsen op een andere hoogte in omgekeerde volgorde uitvoeren. Glazen VARIO-legvlak Het apparaat heeft twee halve legvlakken van glas. Grote artikelen instellen: De voorste helft van het VARIO-legvlak onder de achterste helft schuiven. Daardoor wordt ruimte gewonnen om op de daaronder liggende plank grote artikelen te plaatsen. Verplaatsbare deurvakken De vakken in de deur kunnen naar boven toe uitgenomen worden en op een andere manier gerangschikt worden. 56 Ontdooien De koelruimte wordt automatisch ontdooid De achterwand van de koelruimte wordt met rijp bedekt als de compressor loopt en ontdooit weer als de compressor stilstaat. Het dooiwater wordt automatisch verdampt. Reiniging en onderhoud Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden. · Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het electriciteitsnet aangesloten zijn. Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel c. q. · Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt. · Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv. - Sap van citroen­ of sinaasappelschillen; - boterzuur; - schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten. Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen. [. . . ] Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer hele-maal sluit. Apparaat iets wegtrekken. De levensmiddelen zijn te warm. Binnenverlichting werkt niet. Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de deurafdichting. Deurafdichting is lek (eventueel na het verwisselen van de deuraanslag). Ongewone geluiden. Apparaat staat niet recht. een leiding, aan de achterkant van het apparaat komt tegen een ander onderdeel van het apparaat aan of tegen de muur. Dit onderdeel voorzichtig wegbuigen. Water op de bodem van de koelruimte of op de plan- Zie hoofdstuk "Reiniging ken. Ontdooiwaterafvoer is en Onderhoud". Nadat u op de toets " F " gedrukt heeft of nadat de temperatuur instelling gewijzigd is, start de compressor niet gelijk. Storing Mogelijke oorzaken Verhelpen Dit is normaal, er zijn geen De compressor start na een storingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS_SUPER_2384-2GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ÖKO_ARCTIS_SUPER_2384-2GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag