Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OKAYM235CH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OKAYM235CH. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OKAYM235CH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OKAYM235CH te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OKAYM235CH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5192 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX OKAYM235CH (5285 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OKAYM235CH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Electrolux Outdoor Products Via Como 72 23868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 www. electrolux. com Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. The world's No. 1 choice. The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. [. . . ] Smeer de ketting, breng hem op het rondsel aan, laat hem in de kettinggeleider van het zwaard lopen, vanaf de bovenkant. Controleer of het scherpe gedeelte van de snijtanden naar voren gericht is aan de bovenkant van het zwaard; plaats de kettingspanpen in de zitting kettingspanpen. Monteer de kettingkap, controleer of de aandrijfschakels van de ketting in het rondsel en in de kettinggeleider grijpen. Om de ketting te spannen, de kettingspanknop kettingspanschroef in de richting van de klok met de klok mee draaien, om de spanning te lossen aandraaien, om de spanning te lossen hem tegen tegen de klok in draaien (houd hierbij de neus van de klok in losdraaien (houd hierbij de neus van het het zwaard omhoog gericht). 7 Span de ketting tot de juiste spanning is bereikt, oftewel tot bij optillen van de ketting de aandrijfschakel op hetzelfde niveau als het zwaard komt. geschikt gereedschap vast. NEDERLANDS - 6 Indien de ketting te strak wordt gespannen kan de motor overbelast en beschadigd raken, en indien hij niet onvoldoende wordt gespannen kan hij losraken, terwijl een correct gespannen ketting de beste resultaten en een langere levensduur oplevert. Controleer regelmatig de kettingspanning omdat de ketting tijdens het gebruik uitrekt (met name als hij nieuw is; bij de eerste montage moet de spanning na 5 minuten werken opnieuw gecontroleerd worden). Span de ketting in elk geval niet direct na gebruik maar wacht tot hij is afgekoeld. Indien de ketting gespannen moet worden draai dan altijd eerst de zwaardbevestigingsmoeren/knop los alvorens de kettingspanschroef/knop bij te stellen; regel de spanning en zet de zwaardbevestigingsmoeren/knop weer vast. STARTEN EN STOPPEN Starten: pak beide handgrepen stevig vast, zet de kettingremhandel los, druk de schakelaarvergrendeling in en houd hem ingedrukt en druk de schakelaar in (nu kunt u de schakelaarvergrendeling loslaten) 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Stoppen: De machine stopt wanneer u de schakelaar loslaat. Indien de machine niet tot stilstand komt, de kettingrem inschakelen, de kabel van het voedingsnet afkoppelen en de machine naar een erkende servicewerkplaats brengen. F. Een gebrekkige smering kan breuk van de ketting tot gevolg hebben en ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken. De smering van zwaard en ketting wordt door een automatische pomp gegarandeerd. Indien uw machine over een regelknop oliepomp beschikt (optie), kunt u de smering van de ketting aanpassen zoals in de afbeelding aangegeven (fig. 1), afhankelijk van het soort snede dat u uitvoert (droog hout ­ meer olie, groen hout ­ minder olie, langzwaard ­ meer olie, kort zwaard ­ minder olie). Zorg er altijd voor dat de ketting voldoende gesmeerd is, door de pomp nooit geheel te sluiten, en controleer volgens de aanwijzingen in "Onderhoud" of de juist hoeveelheid kettingolie wordt afgegeven. Keuze van de kettingolie Gebruik uitsluiten nieuwe olie (speciaal type voor 3, 6, 7, 8, 9, 12 kettingen) met een goede viscositeitsgraad: hij moet een goede kleefkracht hebben en zowel `s zomers als `s winters goede glij-eigenschappen garanderen. Indien geen kettingolie beschikbaar is kunt u EP 90 transmissie-olie gebruiken. Gebruik nooit afgewerkte olie omdat dit schadelijk is voor u, voor de machine en voor het milieu. Controleer of de olie geschikt is voor de omgevingstemperatuur van de plaats van gebruik: bij lagere temperaturen dan 0°C worden sommige oliesoorten dikker, waardoor de pomp overbelast raakt en schade kan optreden. Neem voor advies over de beste oliesoort contact op met een erkende servicewerkplaats. Olie bijvullen Draai de olietankdop open, vul te tank zonder olie te morsen (mocht dit toch gebeuren reinig de machine dan zorgvuldig) (fig. 2) en draai de dop goed vast. G. In geval van werk in een bijzonder vuile of stoffige omgeving, moeten de beschreven werkzaamheden met kortere intervallen worden uitgevoerd dan hier aangegeven. [. . . ] Blijf rechts van de boom en zaag met getrokken ketting; maak vervolgens de ONDERSNEDE van de valkerf, die op hetzelfde punt moet eindigen als de bovensnede. De diepte van de valkerf moet 1/4 van de stamdiameter bedragen, met een hoek tussen de boven- en ondersnede van tenminste 45°. Het ontmoetingspunt tussen de twee sneden wordt "valkerflijn" genoemd. Deze lijn moet perfect horizontaal zijn en een rechte hoek (90°) vormen met de valrichting. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OKAYM235CH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OKAYM235CH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag