Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS2992-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS2992-6I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OEKOS2992-6I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS2992-6I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OEKOS2992-6I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (136 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX OEKOS2992-6I (179 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS2992-6I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SANTO 2992-6i no-frost Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable Integreerbare dubbeldeurs-koelautomaat Combinazione integrabile frigoriferocongelatore Mode d'emploi et instructions de montage Gebruiks-en montage-aanwijzing Idtruzioni d'uso ed incassabilità AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D-90327 Nürnberg http://www. aeg. hausgeraete. de 2222 202-85 Egregia cliente, Egregio cliente, , Prima di mettere in servizio il Vostro nuovo apparecchio refrigerante, Vi preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni perl'uso. Queste contengono informazioni importanti per un impiego sicuro, per l'installazione e per la cura dell'apparecchio. Conservare sempre le istruzioni perl'uso per sfogliarle eventualmente in futuro. Trasmettetele all'eventuale futuro proprietario dell'apparecchio. [. . . ] De klimaatcategorieën staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt. De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatcategorie behoort: 5. Vriesvak voor het schoonmaken ontdooien (zie hoofdstuk "Ontdooien"). Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen c. q. Daarom eenmaal per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of met de stofzuiger voorzichtig schoonmaken. Het dooiwater-afvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren. Een verstopt dooiwaterafvoergat met behulp van het groene stopje dat met het toestel is meegeleverd schoonmaken. Als alles droog is, de levensmiddelen er weer in doen en het apparaat weer in bedrijf nemen. Klimaatcategorie SN N ST T voor een omgevingstemperatuur van +10 tot +32 °C +16 tot +32 °C +18 tot +38 °C +18 tot +43 °C 7. Tips om energie te besparen · Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer. · Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het apparaat. · Diepvriesartikelen voor het ontdooien in de koelruimte leggen. De koude in de diepvriesartikelen wordt zo voor koeling van de koelruimte gebruikt. Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaatsen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden: ­ tot elektrische kachels 3 cm; ­ tot olie- en kolenkachels 30 cm. Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolatieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen. Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten. 30 43 Apparaat uitzetten Voor het uitzetten van de koeling de temperatuurregelaar op stand "0" draaien. Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand "0" draaien. Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Uw koeltoestel heeft lucht nodig Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als aangegeven in Fig. Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet woden afgedekt. 50 mm min. cm 200 2 D567 Deurdraairichting Het deurscharnier kan van rechts (stand waarin hij wordt afgeleverd) naar links gewisseld worden als dat voor de opstelplaats nodig is. Bij het wisselen van de deurschnarnieren mag het apparaat niet op het lichtnet aangesloten zijn. Draai de stiften (B) en de afstandhouders (C) uit en bevestig ze aan middelste scharnier van de andere kant. Bevestig de bovenste deur, de bovenste stift en de afstandhouder aan de andere kant. Reiniging en onderhoud Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden. · Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. [. . . ] Daardoor wordt ruimte gewonnen om op de daaronder liggende plank grote artikelen te plaatsen. Voor het rechtstellen van de kastdeur kunt u gebruik maken van de langwerpige gaten. Tenslotte dient u te controleren of de deur van het apparaat goed sluit. D338 PR168 Het verplaatsen van deurvakken · De ruimte tussen deurvakken kan naar behoefte aangepast worden. Ga daartoe als volgt te werk: Trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen aangegeven richting totdat het loskomt. Afdekking (D) op geleider (B) vastklikken. B PR270 Controle van de luchtvochtigheid In de glasplaat zijn sleuven aangebracht (die met een schuifhendel afgesteld kunnen worden) waarmee u de temperatuur in de groenteladen kunt regelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OEKOS2992-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS2992-6I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag