Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS2973-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS2973-6I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OEKOS2973-6I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS2973-6I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OEKOS2973-6I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (216 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX OEKOS2973-6I (218 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS2973-6I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . . . KO SANTO 2973-6i Integreerbare dubbeldeurs-koelautomaat Combinazione integrabile frigoriferocongelatore Gebruiks- en montage-aanwijzing Istruzioni duso e montaggio Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. [. . . ] Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: - de kamertemperatuur; - de frequentie waarmee de deuren geopend worden; - de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; - de plaats van het apparaat. portes; Attentie: kontroleert u regelmatig aan de hand van het rode temperatuurkontrole-lampje (C) en de thermometer of de bewaartemperatuur laag genoeg is. Interieur Legvlakken Afhankelijk van model en uitrusting zijn legvlakken van glas, kunststof of roosters meegeleverd. Een legvlak in de onderste geleiders boven de groente- en fruitbak schuiven en ook liggen. De legvlakken kunen in hoogte versteld worden: 16 Daartoe het legvlak zo ver naar voren trekken tot het naar boven en naar beneden bewogen kan worden en er uit gehaald kan worden. De voorste helft van het VARIO-legvlak onder de achterste helft schuiven. Daardoor wordt ruimte gewonnen om op de daaronder liggende plank grote artikelen te plaatsen. D338 Het verplaatsen van deurvakken De ruimte tussen deurvakken kan naar behoefte aangepast worden. Ga daartoe als volgt te werk: Trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen aangegeven richting totdat het loskomt. Verplaats daarna het vak naar de gewenste hoogte. PR270 Controle van de luchtvochtigheid In de glasplaat zijn sleuven aangebracht (die met een schuifhendel afgesteld kunnen worden) waarmee u de temperatuur in de groenteladen kunt regelen. Wanneer de sleuven gesloten zijn, blijft de temperatuur hoger en heerst er een hogere luchtvochtigheid. Open sleuven zorgen voor een lagere temperatuur en minder luchtvochtigheid. PR271 17 Koelen van levensmiddelen Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen: Plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte; dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het; plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren. Enkele belangrijke tips: Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven de groentelade geplaatst. Gekookt voedsel, koude schotels enz. : kunnen, goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden. Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of aluminiumfolie verpakt. Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast. Invriezen en diepgevroren opslaan In uw koelapparaat kunt u diepvriesproducten bewaren en verse levensmiddelen zelf invriezen. Attentie! Voor het invriezen van levensmiddelen dient de temperatuur in de vriesruimte 18 C of lager te zijn. Het vriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse waren die binnen 24 uur ingevroren kunnen worden. Als er gedurende meerdere dagen achter elkaar ingevroren wordt, neem dan slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid aangegeven op het typeplaatje. De kwaliteit is beter, als de levensmiddelen snel tot in de kern bevriezen. De warmte leidt tot verhoogde ijsvorming en verhoogt het energieverbruik. Bij het bewaren van kantenklare diepvriesproducten dient u zich beslist aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden. 18 Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen. Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door de inwerking van koude. Ze kunnen springen als de inhoud bevriest bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen!Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcoholpercentage kan in de vriesruimte gelegd worden. Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt. [. . . ] Lamp is kapot. 24 Sterke rijpvorming in het Deurafdichting is lek (even- Op de ondichte plaatsen de apparaat, eventueel ook aan tueel na het verwisselen van deurafdichting voorzichtig de deurafdichting. Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer helemaal sluit. een lei- Dit onderdeel voorzichtig ding, aan de achterkant van wegbuigen. het apparaat komt tegen een ander onderdeel van het apparaat aan of tegen de muur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OEKOS2973-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS2973-6I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag