Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS2648-6KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS2648-6KG. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OEKOS2648-6KG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS2648-6KG te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OEKOS2648-6KG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (150 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS2648-6KG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . . . KO-SANTO 2648-6 KG Dubbeldeurs-Koelautomaat Gebruiksaanwijzing AEG HausgerSte GmbH Postfach 1036 D-90327 NYrnberg http://www. aeg. hausgeraete. de 2222 041-31 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. [. . . ] Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten. 7 Zorg voor een goede ventilatie rond het apparaat De lucht wordt toegevoerd via de ruimte onder de deur aan de voorkant en afgevoerd naar boven via de achterkant van het apparaat. Voor een goede ventilatie is het belangrijk dat de ventilatieopeningen niet afgedekt of geblokkeerd worden; Belangrijk!Indien het apparaat onder een hangend keukenkastje geplaatst wordt, dient de afstand tussen de bovenkant van het apparaat en het kastje min. 10 cm te bedragen. Gebruik geen elektrische verwarmingsapparaten o. i. d. Temperatuurstijging van diepvriesproducten kan hun houdbaarheidsduur verkorten. Apparaat uitzetten Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt: 1. Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand 0 draaien. Apparaat ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk Reini-ging en onderhoud). Deuren daarna open laten om geurvorming te voorkomen. Muur-afstandhouders In het documentenzakje bevinden zich twee afstandhouders die volgens de figuur geplaatst dienen te worden. Draai de schroeven los, steek de afstandhouder onder de schroefkop en draai de schroeven weer vast. Reiniging en onderhoud Om hygi`nische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden. Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel c. q. Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt. PR153 Het waterpas plaatsen van het apparaat Plaats het apparaat op een vlakke en stevige vloer. Door middel van de twee verstelbare voetjes aan de voorkant van het apparaat kunt u het apparaat waterpas opstellen. Draai de voetjes los of vast, totdat u het gewenste resultaat bereikt hebt. 8 Let op! Etherische oli`n en organische oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv. Sap van citroen of sinaasappelschillen; AEG70 boterzuur; schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten. 17 Ontdooiing van het toestel Het ontdooien van de koelruimte Als de compressor loopt vormt zich op de achterwand van de koelruimte een rijplaag. Deze laag wordt automatisch verwijderd, wanneer de compressor stilstaat. Het dooiwater wordt in een gootje in de achterwand van de koelruimte opgevangen en via een afvoeropening naar een verzamelbak boven de compressor gevoerd, alwaar het verdampt. Deurdraairichting Het deurscharnier kan van rechts (stand waarin hij wordt afgeleverd) naar links gewisseld worden als dat voor de opstelplaats nodig is. Bij het wisselen van de deurscharnieren mag het apparaat niet op het lichtnet aangesloten zijn. Verwijder het onderscharnier (E) door de twee schroeven, die het bevestigen; verwijder de deur van de vriesruimte door hem naar beneden te schuiven. Verwijder de beschermdopjes van de schroeven linksonder en plaats ze op de schroeven rechts. Schroef het middenscharnier los; verwijder de deur van de koelruimte door hem naar beneden te schuiven Draai met een schroevendraaier de twee beschermdopjes op de gaatjes links los en monteer ze aan de rechterkant. Draai de stift van het bovenscharnier los en monteer haar aan de linkerkant. [. . . ] Ze kunnen springen als de inhoud bevriest bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen!Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcoholpercentage kan in de vriesruimte gelegd worden. Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt. 14 3 2 1 23 1. 4. 4 Lichtcontrolelampje (geel) Klimaatschakelaar Lichtnetcontrolelampje (groen) Temperatuurregelaar en schakelaar AAN/UIT De bedienings- en kontrole-inrichting omvat: Temperatuurregelaar (1) die tevens dient om het toestel in- en uit te schakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OEKOS2648-6KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS2648-6KG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag