Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS2643-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS2643-6I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OEKOS2643-6I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS2643-6I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OEKOS2643-6I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (330 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX OEKOS2643-6I (629 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS2643-6I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Le triangle d'avertissement et/ou des indications correspondantes (Avertissement !Attention !) signalent les informations importantes pour votre sécurité ou le bon fonctionnement del'appareil. Ce symbole précède des informations complémentaires sur l'utilisation et l'application pratique de l'appareil. Le fleur signale les conseils et informations relatifs à une utilisation économique et non polluante de l'appareil. [. . . ] Een eventueel vastgevroren ijsbakje in geen geval met spitse of scherpe voorwerpen losmaken. 34 11 Equipement intérieur Surfaces de clayettes · Veuillez glisser de préférence la surface de rangement entière dans le guide inférieur, audessus des bacs à fruits et à légumes. Elle doit tou-jours rester dans cette position. Les surfaces de rangement sont réglables en hauteur: · A cet effet, tirer la surface de rangement vers l'avant jusqu'à ce qu'on puisse la faire basculer vers le haut ou vers le bas et l'extraire. Koelen van levensmiddelen Voor een optimaal gebruik van de koelruimte adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in acht te nemen: · Plaats geen warme of dampende spijzen of dranken in de koelruimte; · dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het; · plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij eromheen kan circuleren. Enkele belangrijke tips: Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de glazen plaat boven de groentelade geplaatst. Gekookt voedsel, koude schotels enz. : kunnen, goed afgedekt, op elk rooster geplaatst worden. Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in plastic- of aluminiumfolie verpakt. Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen, uien of knoflook niet in de koelkast. D338 · Pour le placement à une autre hauteur, procéder dans l'ordre inverse. · Glissez la moitié avant de l'étagère VARIO sous la moitié arrière. Vous gagnez de la sorte de la place pour placer des aliments à congeler de grande hauteur sur le niveau de rangement situé en dessous. Positionnement des balconnets · Il est possible de changer de place les balconnets. A cet effet procédez comme suit: Dégagez les balconnets en agissant dans le sens indiqué par les fléches. Remontez les balconnets à la hauteur désirée. Invriezenen en diepgevroren opslaan In uw koelapparaat kunt u diepvriesproducten bewaren en verse levensmiddelen zelf invriezen. Attentie! · Voor het invriezen van levensmiddelen dient de temperatuur in de vriesruimte ­18 °C of lager te zijn. Het vriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse waren die binnen 24 uur ingevroren kunnen worden. · Il faut observer absolument les dates limites de conservation indiquées par le fabricant. · Les aliments décongelés sans autre transformation (préparation de plats finis) ne doivent jamais être congelés une seconde fois. · Les récipients contenant des gaz ou des liquides sous pression peuvent devenir inétanches sous l'effet du froid. N'entreposez pas de récipients contenant des substances inflammables tels que bombes, briquets, cartouches de recharge, etc. · Les bouteilles et boîtes n'ont pas leur place dans l'appareil de congélation. Elles peuvent éclater lorsque le contenu gèle ­ en cas de liquide chargé en gaz carbonique, même exploser !Exception : les spiritueux à teneur élevée en alcool peuvent être entreposés dans l'appareil de congélation. · Emballer hermétiquement tous les aliments avant de les congeler pour les empêcher de dessécher, de perdre leur goût et pour éviter que le goût ne soit transmis à d'autres aliments congelés. Placez les aliments à congeler dans lecompartiment congélateur de l'appareil. Les aliments non congelés ne peuvent pas toucher les aliments congelés, sinon ceux­ci pourraient dégeler localement. . Vous aurez de la sorte une meilleure vue d'ensemble, vous éviterez de longues ouvertures de porte et vous économiserez du courant. In gebruik nemen en temperatuurregeling · U steekt de steker van de koelkast in een contactdoos met randaarde. [. . . ] · Koelapparaten mogen alleen door geschoold personeel gerepareerd worden. Wend u zich bij reparaties tot uw vakhandel of tot onze klantenservice. 5. 7. 20 25 Veiligheid De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Desondanks zien wij ons genoodzaakt u met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken: Service après vente Si le présent mode d'emploi ne contient pas le remède à un dérangement, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à notre service après vente. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OEKOS2643-6I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS2643-6I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag