Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2581-6GREEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2581-6GREEN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2581-6GREEN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2581-6GREEN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2581-6GREEN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (252 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2581-6GREEN (191 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2581-6GREEN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economischen milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze klantendienst u te allen tijde ter beschikking. Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier wie ecologisch denkt, handelt ook zo . . . 2 Inhoud Veiligheid . . 13 In gebruik nemen en temperatuurregeling van het koelkast 14 Bedienings- en kontroleinrichting van het vrieskast . [. . . ] zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm). Voor ingebruikneming op het merk en typeaanduidingsplaatje van het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan. Met de temperatuurregelaar (D) kan de energiezuinigste bewaartemperatuur traploos worden ingesteld. Het rood lampje (C)brandt: bij in gebruik nemen van het toestel, als de bewaartemperatuur nog niet bereikt is als de temperatuur niet laag genoeg meer is (storing) als grote hoeveelheden nog in te vriezen levensmiddelen in de kast worden gelegd als de deur van het toestel te lang open staat. Attentie: als u de snelvriesschakelaar inschakelt of de temperatuurregelaar verstelt, kan het voorkomen dat het koelaggregaat van uw diepvrieskast niet onmidddellijk, maar pas na enige tijd begint te werken. In dit geval is er geen sprake van een storing. 4 S 3 15 In gebruik nemen en temperatuurregeling van het vrieskast Steek de steker in de wandkontaktdoos. Temperatuurregelaar (E) naar stand 1 draaien, het groene lampje (A) licht op. Het rode lampje (C) gaan branden, het koelaggregaat werkt automatisch. Bovendien schakelt u de snelvriesschakelaar (D) in, het gele lampje (B) gaat branden, het koelaggregaat werkt kontinu. Pas als het rode lampje (C) niet meer brandt, schakelt u de snelvries-schakelaar (D) uit, het gele lampje (B) gaat uit. Bij het instellen van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: - de kamertemperatuur; - de frequentie waarmee de deuren geopend worden; - de hoeveelheid levensmiddelen in de kast; - de plaats van het apparaat. portes; Attentie: kontroleert u regelmatig aan de hand van het rode temperatuurkontrole-lampje (C) en de thermometer of de bewaartemperatuur laag genoeg is. Interieur Legvlakken Afhankelijk van model en uitrusting zijn legvlakken van glas, kunststof of roosters meegeleverd. Nietbevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen kunnen ontdooien. Als u de maximale invrieskapaciteit wilt benutten, moet u 24 uur van te voren (bij kleinere hoeveelheden 4 tot 6 uur) de snelinvriesschakelaar inschakelen. Om de inhoud van de diverse laden te markeren de ruitertjes boven de betreffende symbolen steken (zie hoofdstuk Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender). Daardoor heeft U een beter overzicht, wordt het lang openen van de deur voorkomen en wordt stroom bespaard. 2. 3. 19 Koude-accu In ZZn van de laden van de vriesruimte bevindt zich een koude-accu. Als de stroom uitvalt of bij een storing aan het apparaat verlengt de koude-accu de tijd tot de diepvriesartikelen te warm worden met meerdere uren. De koude-accu kan dit echter alleen optimaal doen als ze in de bovenste la vooraan boven op de diepvriesartikelen gelegd wordt. De koude-accu kan tijdelijk ook als koelelement voor koeltassen gebruikt worden. Het maken van ijsblokjes 1. Ljsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in de vriesruimte plaatsen en laten bevriezen. Om de ijsblokjes los te maken het ijsbakje omdraaien of kort onder stromend water houden. Een eventueel vastgevroren ijsbakje in geen geval met spitse of scherpe voorwerpen losmaken. Gebruik de bijgevoegde ijsschraper. Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender De symbolen op de laden geven de diverse soorten diepvriesproducten aan. De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de opslagtijd in maanden aan. [. . . ] Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wend u bij reparatie tot onze klantendienst. Storing Mogelijke oorzaken Apparaat is niet aangezet. Zekering controleren, eventueel vernieuwen Storingen in het lichtnet door Uw elektrovakman laten verhelpen. Stopcontact is kapot. Apparaat koelt te sterk. Temperatuur is te laag inge- Temperatuurregelaar tijsteld. Deur slechts zo lang open laten als nodig is. De levensmiddelen zijn te warm. In de laatste 24 uur zijn gro- Temperatuurregelaar op een tere hoeveelheden warme koudere stand zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2581-6GREEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2581-6GREEN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag