Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2280-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2280-S. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2280-S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2280-S te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2280-S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (191 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2280-S (176 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2280-S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 0 Dit symbool leidt Uw stap voor stap door de bediening van het apparaat. 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt U aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". [. . . ] 0 Met het bewaren van diepvriesproducten wachten tot de temperatuur in de diepvriesruimte -18 °C bereikt heeft, resp. tot het rode waarschuwingslampje uit is. Temperatuur instellen 0 Op de temperatuurregeling drukken, zodat die uit de verzonken positie omhoog komt. De temperatuuraanwijzing wordt omgeschakeld en toont knipperend de op dat moment ingestelde SOLL-temperatuur. De temperatuuraanwijzing laat direct de veranderde instelling zien: Basisinstelling (-18°C) warmer (tot -15°C) kouder (tot -24°C) Aanwijzing: Vanuit voedingswetenschappelijk standpunt is -18 °C als voldoende koude bewaartemperatuur te beschouwen. De temperatuuraanwijzing wordt omgeschakeld en toont weer de IST-temperatuur die op dat moment in de diepvriesruimte heerst. Regelmatig via het rode waarschuwingslampje en de temperatuuraanwijzing de juiste bewaartemperatuur controleren. 60 Apparaat uitschakelen Ter bescherming van de diepvriesproducten is het apparaat beschermd tegen abusievelijk uitschakelen (kinderbeveiliging). In de temperatuuraanwijzing volgt een zogenaamde "count down", waarbij terug geteld wordt van "5" naar "0". Aanwijzing (geldt alleen voor modellen met stroomstoringswaarschuwing): Als de stekker uit het stopcontact wordt gehaald of de zekering in de woning eruit wordt gehaald, zonder dat voordien het apparaat met de AAN/UIT toets is uitgeschakeld, maakt een waarschuwingssignaal opmerkzaam op de stroomonderbreking. Het waarschuwingssignaal kan met de WAARSCHUWING UIT toets tijdelijk uitgeschakeld worden; na ca. In dat geval het apparaat weer op het lichtnet aansluiten en de AAN/UIT toets ca. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: Apparaat uitschakelen, daartoe AAN/UIT toets ca. · Let op het vriesvermogen op het merk- en type-aanduidingsplaatje. Het vriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse producten die binnen 24 uur ingevroren kan worden. Neem slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid die aangegeven staat op het merk- en type-aanduidingsplaatje als er gedurende meerdere dagen achter elkaar ingevroren wordt. · Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen. 0 Voor gebruik van de maximale invriesmogelijkheid de FROSTMATIC knop 24 uur - bij kleinere hoeveelheden zijn 4 tot 6 uur voldoende voor het invriezen indrukken. De FROSTMATIC knop behoeft niet ingedrukt te worden bij kleine in te vriezen hoeveelheden tot 3 kg. 0 Alle levensmiddelen voor het invriezen luchtdicht verpakken, zodat ze niet uitdrogen, de smaak niet verloren gaat en de smaak niet op andere diepvriesproducten overgebracht wordt. Niet bevroren producten mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren producten omdat deze laatsten dan ontdooien kunnen. 3 64 3 De electronica van het apparaat herkent automatisch wanneer de Frostmatic-functie beëindig worden kan en schakelt deze dan automatisch uit. De Frostmatic-functie kan ook handmatig beëindigd worden door de FROSTMATIC knop nogmaals in te drukken. Tips: · Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn: ­ diepvrieszakken en -folie van polyethyleen; ­ speciale diepvriesdozen; ­ aluminiumfolie, extra sterk. · Voor het sluiten van zakken en folie zijn geschikt: plastic klemmen, elastiekjes of plakband. [. . . ] Voor het wisselen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen er resp. De lamp kan via de achterkant van de lampbehuizing bereikt worden. Deurcontact bijstellen (alleen bij modellen met binnenverlichting) Wanneer bijv. bij gesloten deur de verlichting niet automatisch uitgeschakeld wordt, of het waarschuwingssignaal voor "Open Deur" klinkt, moet eventueel het contact boven op de deur bijgesteld worden. 0 Controleren ­ of de verlichting bij gesloten deur wordt uitgeschakeld en ­ of bij geopende deur, ca. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2280-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS.S2280-S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag