Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.3573-4KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.3573-4KG. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OEKOS.3573-4KG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.3573-4KG te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OEKOS.3573-4KG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (288 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS.3573-4KG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-SANTO SUPER SANTO Electronische koel-/diepvriescombinaties Combinazioni di refrigeratori/ congelatori elecctronici Combinaciones de refrigeradores y congeladores electrónicos Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Instrucciones de servicio Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] 0 Om op de vakantieïnstelling te schakelen eerst op de temperatuurregeling voor de koelruimte drukken, zodat deze uit verzonken positie omhoog komt. 0 Temperatuurregeling tegen de wijzers van de klok tot de aanslag draaien. In de temperatuuraanwijzing wordt de getoonde temperatuur veranderd in +10 °C in 1°C-stappen. Nu staat de koelruimte op de energiebesparende vakantieïnstelling. Geen producten in de koelruimte opslaan als het apparaat op de vakantiestand staat. De temperatuur tijdens de vakantiestand wordt op ongeveer +15 °C gezet. Dit is te warm voor levensmiddelen. Controle- en informatiesysteem Het controle- en informatiesysteem bestaat uit temperatuuraanwijzingen, optische waarschuwingsaanwijzing en akoestische waarschuwingen. Het systeem waarschuwt: ­ bij geopende apparaatdeuren (niet bij alle modellen); ­ bij stroomstoring (niet bij alle modellen); ­ als de temperatuur in de koel- of diepvriesruimte te hoog oploopt; ­ als de verdenking bestaat dat diepvriesproducten ontdooid zijn; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. "Open deur"-waarschuwing (niet bij alle modellen) Als de deur van koel- of diepvriesruimte open staat, knippert het rode waarschuwingslampje. Als voor het in- of 27 Controle- en informatiesysteem ompakken van koel- of diepvriesproducten meer tijd nodig is, kan het waarschuwingsalarm uitgeschakeld worden door de WAARSCHUWING UIT toets in te drukken. Stroomstoring (niet bij alle modellen) Bij een stroomstoring klinkt om de 20 seconden een waarschuwingsalarm. Daarnaast laat de temperatuuraanwijzing knipperend de actuele IST-temperatuur in de koel- en diepvriesruimte zien (2 seconden aan, 2 seconden uit). Bij een stroomstoring is het controle- en informatiesysteem in staat de temperatuuraanwijzingen en het waarschuwingsalarm gedurende 12 uur actief te houden. Temperatuurwaarschuwing Zodra de temperatuur in de koel- en diepvriesruimte met meer dan 5 °C tot boven de respectievelijk ingestelde SOLL-temperatuur stijgt, gaat het rode waarschuwingslampje knipperen en klinkt een waarschuwingsalarm. Een temperatuurstijging van meer dan 5 °C kan eventueel veroorzaakt worden door: ­ de deur vaak of langdurig te openen; ­ grote hoeveelheden warme levensmiddelen op te slaan; ­ hoge omgevingstemperatuur; ­ een defect aan het apparaat. Met de WAARSCHUWING UIT toets kan het waarschuwingsalarm uitgeschakeld worden. Waarschuwingsaanwijzing en waarschuwingsalarm worden automatisch uitgeschakeld als de IST-temperatuur in de koelen/of diepvriesruimte nog maar 4 °C hoger is dan de ingestelde SOLLtemperatuur. Aanwijzing: · Rode waarschuwingslampje en waarschuwingsalarm worden niet geactiveerd: ­ volgens temperatuurinstelling naar kouder totdat de ingestelde SOLL-temperatuur bereikt is; ­ voor de koelruimte, bij ingeschakelde COOLMATIC. 28 Controle- en informatiesysteem · Alleen het waarschuwingsalarm wordt niet geactiveerd: ­ na inschakeling van de koel- of diepvriesruimte tot de ingestelde SOLL-temperatuur voor de eerste keer bereikt wordt; ­ voor de diepvriesruimte, bij ingedrukte COOL-/FROSTMATIC toets (zie Hoofdstuk "Invriezen"). Ontdooiwaarschuwing Indien de diepvriesproducten in de diepvriesruimte ontdooid zijn (bijv. bij een tijdelijke stroomuitval), knippert het rode waarschuwingslampje. Daarnaast toont de temperatuuraanwijzing afwisselend: ­ de hoogste temperatuur die de diepvriesproducten bereikt hebben; ­ alsmede de IST-temperatuur die op dat moment in de diepvriesruimte heerst. Als de verdenking bestaat dat de levensmiddelen ontdooid zijn, naargelang de temperatuurstijging, de kwaliteit en het verdere gebruik ervan controleren. Zodra de temperatuur in de diepvriesruimte weer beneden de kritische ontdooitemperatuur van -4 °C gezonken is, kan de ontdooiwaarschuwing met de WAARSCHUWING UIT toets uitgeschakeld worden. Aanwijzing: Na inschakeling van het apparaat wordt de ontdooiwaarschuwing zolang uitgeschakeld tot de ingestelde SOLL-temperatuur voor de eerste maal bereikt is. Functiestoringen Als de electronica van het apparaat een technisch defect heeft geconstateerd dat door de klantenservice verholpen moet worden, worden een optisch en akoestisch waarschuwingssignaal geactiveerd. Daarnaast toont de temperatuuraanwijzing afwisselend: ­ een foutmelding (foutsleutel F1 tot F7) en ­ de actuele bewaartemperatuur (IST-temperatuur). Aanwijzing: Een storing van het apparaat die met een foutsleutel wordt aangegeven, moet door de klantenservice verholpen worden. [. . . ] De lamp kan via de achterkant van de lampbehuizing bereikt worden. 42 Klantenservice Als bij een storing geen oplossing in deze gebruiksaanwijzing gevonden kan worden, gelieve men zich tot de handelaar of tot onze klantenservice te wenden. Adressen en telefoonnummers staan in bijgevoegde boekje "Garantievoorwaarden/Klantendienst". Een gerichte onderdeelvoorbereiding kan onnodige moeite en kosten besparen. Vermeld daarom de volgende gegevens van het apparaat: · Naam model · Productnummer (PNC) · Productienummer (S-No. ) Deze gegevens staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje aan de binnenkant van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OEKOS.3573-4KG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS.3573-4KG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag