Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.2180-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.2180-6. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OEKOS.2180-6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.2180-6 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OEKOS.2180-6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (190 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX OEKOS.2180-6 (185 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS.2180-6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten. Dit symbool leidt Uw stap voor stap door de bediening van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] Opmerking: In de voedingswetenschap wordt een opslagtemperatuur van -18°C als voldoende koud beschouwd. Wanneer, na het instellen van de temperatuur de toets niet weer ingedrukt wordt, dan schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ongeveer 5 seconden) om en toont opnieuw de, op dat moment in de vriesruimte heersende, IST-temperatuur aan. Het lampje gaat van knipperen naar constant branden over. FROSTMATIC De FROSTMATIC-functie maakt het mogelijk verse producten snel in te vriezen en beschermt tegelijkertijd de reeds opgeslagen levensmiddelen voor ongewenste temperatuurstijging van de vriesruimte. Voor het inschakelen van de FROSTMATIC-functie drukt u op de toets " F ". Het gele lampje naast de toets brandt terwijl de functie ingeschakeld is. Het apparaat schakelt de Frostmatic-functie automatisch na 48 uur uit. U kunt de snelvriesfunctie altijd zelf beëindigen door opnieuw op de toets " F " te drukken. 62 Apparaat uitzetten Ter bescherming van de gekoelde en de ingevroren producten is het apparaat uitgerust met een veiligheid die onopzettelijk uitschakelen van de machine voorkomt. Om het apparaat uit te schakelen, dient u de " " toets ongeveer 1 seconde ingedrukt te houden. Als het apparaat langere tijd buiten werking gesteld wordt, moet u: de machine uitschakelen door ongeveer 1 seconde lang op de " " toets te drukken totdat het lampje van de netspanning uitgaat. De stekker uit het stopcontact halen of de zekering losdraaien of verwijderen De vriesruimte ontdooien en goed schoonmaken (zie paragraaf "Schoonmaak en onderhoud") De deur op een kiertje laten staan om het ontstaan van nare luchtjes te voorkomen. 63 Controle- en informatiesysteem Het controle- en informatiesysteem bestaat uit de temperatuurindicatie, een optisch alarm en een akoestisch alarm. Het systeem waarschuwt: - wanneer de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt - bij functiestoringen aan het apparaat. Temperatuurwaarschuwing Het rode alarmlampje knippert en er klinkt een geluidssignaal zodra de temperatuur in de vriesruimte meer dan 4°C boven het bereik van de temperatuurindicatie uitkomt. Een dergelijke temperatuur stijging kan veroorzaakt worden door: - vaak of langdurig openen van de deur - introduceren van grote hoeveelheden warme levensmiddelen - te hoge omgevingstemperatuur - storing aan het apparaat Met de toets ALARM UIT kunt u het geluidssignaal uitschakelen. U kunt de 2 middelste laden (2), (3) verwijderen, zo heeft u de gehele netto inhoud van de vriezer ter beschikking. Om de inhoud van de diverse laden te markeren de ruitertjes boven de betreffende symbolen steken (zie hoofdstuk "Symbolen van artikelen/Vrieskalender"). Daardoor heeft U een beter overzicht, wordt het lang openen van de deur voorkomen en wordt stroom bespaard. Nadat de vereiste opslagtemperatuur bereikt is opnieuw op de snelvriesschakelaar drukken. Tips: · Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn: ­ diepvrieszakken en -folie van polyethyleen; ­ speciale diepvriesdozen; ­ aluminiumfolie, extra sterk. · Voor het sluiten van zakken en folies zijn geschikt: plastic klemmen, elastiekjes of plakband. · Voor het sluiten de lucht uit de zakjes en folies strijken omdat lucht het uitdrogen van bevroren artikelen bevordert. · Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half)vloeibare diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet. Aanwijzing voor keuringsbureaus: Stapelschema's ter vaststelling van de diepvriesprestatie resp. opwarmtijd kunnen direct bij de fabrikant aangevraagd worden. 66 Koude-accu In één van de laden van de vriesruimte bevindt zich een koude-accu. Als de stroom uitvalt of bij een storing aan het apparaat verlengt de koude-accu de tijd tot de diepvriesartikelen te warm worden met meer-dere uren. [. . . ] Deur slechts zo lang open laten als nodig is. Het apparaat is niet ingeschakeld Het apparaat werkt niet: De stekker zit niet of niet het groene lampje van de goed in het stopcontact. netspanning en het lampje De zekering is doorgeslavan de temperatuur-indi- gen of defect. struimte is niet voldoende, In de laatste 24 uur zijn rode lampje brandt, temgrotere hoeveelheden peratuur-geluids- signal warme levensmiddelen klinkt opgeslagen. Het apparaat staat naast een warmtebron. FROSTMATIC gebruiken Zie hoofdstuk "Opstelplaats". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OEKOS.2180-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS.2180-6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag