Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.2142-4I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.2142-4I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OEKOS.2142-4I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.2142-4I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OEKOS.2142-4I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2228 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX OEKOS.2142-4I (2328 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS.2142-4I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor het koelen van levensmiddelen gebruikt wordt, s. v. p. Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen wordt · Controleer het koelapparaat op transportschaden. Koelmiddelen Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan (R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel brandbaar is. · Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden. [. . . ] Aanwijzingen voor het weggooien: · Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden. · Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de achterkant, mag niet beschadigd worden. · Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij de plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis. 42 Transportbescherming verwijderen Het apparaat alsmede de onderdelen van het interieur zijn voor het transport beschermd. Plakband links en rechts aan de buitenkant van de deur er af trekken. Eventuele plakbandresten kunnen met schoonmaak- of wasbenzine verwijderd worden. Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen. Opstellen Opstelplaats Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten. Het apparaat daarom ­ niet aan directe straling van de zon blootstellen; ­ niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen; ­ alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatcategorie waarvoor het apparaat is ontworpen. De klimaatcategorieën staan op het merken type-aanduidingsplaatje dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt. De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatcategorie behoort: Klimaatcategorie SN N ST T voor een omgevingstemperatuur van +10 tot +32 °C +16 tot +32 °C +18 tot +38 °C +18 tot +43 °C Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaatsen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden: ­ tot electrische kachels 3 cm; ­ tot olie- en kolenkachels 30 cm. Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmteisoltieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen. Als het koelapparaat naast een ander koelof diepvriesapparaat staat, is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten. 43 Uw koeltoestel heeft lucht nodig Het koelaggregaat behoeft geen onderhoud. De luchttoevoer geschiedt onder de deur, door de ventilatiesleuf tussen toestel en vloer. Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand "0" draaien. uithalen Koelruimte grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reini-ging en Onderhoud"). Deur daarna open laten om geurvorming te voorkomen. Reiniging en onderhoud Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met toebehoren geregeld gereinigd te worden. · Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het electriciteitsnet aangesloten zijn. Zet voor het schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel c. q. · Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt. · Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv. - Sap van citroen­ of sinaasappelschillen; - boterzuur; - Schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten. Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen. Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen c. q. Daarom eenmaal per jaar de condensor aan de achterkant van het apparaat met een zachte borstel of met de stofzuiger voorzichtig schoonmaken. Het dooiwater-afvoergat aan de achterwand van de koelruimte controleren. [. . . ] de compressor niet direct. De compressor start na enige tijd automatisch. Water op de bodem van de Ontdooiwaterafvoer is ver- Zie hoofdstuk "Reiniging koelruimte of op de planstopt. Voor het verwisselen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen c. q. 15 W Om het apparaat uit te zetten de temperatuurregelaar op stand "O" draaien. Voor het verwisselen van de lamp de schroef die de afdekking van het lampje bevestigt, eruit draaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OEKOS.2142-4I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS.2142-4I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag