Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-4I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-4I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-4I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-4I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-4I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2228 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-4I (2328 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-4I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ges informationer som är viktiga för Din säkerhet eller för skåpets funktionsduglighet. De måste under alla omständigheter beaktas Efter denna symbol erhåller Du kompletterande informationer om skåpets utformning och dess praktiska användning. Med klöverbladet ges tips och anmärkningar för skåpets ekonomiska och miljövänliga användning. Beträffande störningar som eventuellt kan uppträda finns i bruksanvisningen informationer om hur man på egen hand kan undanröja dem, se avsnitt "Om något inte fungerar". [. . . ] Verwijder de beschermdopjes van de schroeven linksonder en plaats ze op de schroeven rechts. Schroef het middenscharnier los; verwijder de deur van de koelruimte door hem naar beneden te schuiven Draai met een schroevendraaier de twee beschermdopjes op de gaatjes links los en monteer ze aan de rechterkant. Draai de stift van het bovenscharnier los en monteer haar aan de linkerkant. Plaats het middenscharnier in het onderste deel van de deur van de koelruimte; vergeet de sluitringetjes niet. Schroef het middenscharnier stevig vast. H F E F F D338 · Sätt in den i en annan höjd i omvänd ordning. Ta ut den främre hälften av den tvådelade hyllan av varioglas och skjut in den på en annan nivå. Därigenom vinner ni utrymme så att höga varor kan ställas på den undre hyllan. 3. 4. D F PR185 Placering av dörrfack · För att möjliggöra förvaring av matvaruförpackingar i olika storlekar, kan dörrfacken och facket för vätskebehållare flyttas i höjdled. Drag stegvis ut facket i pilarnas riktning tills det lossnar och placera det därefter i önskat läge. PR270 5. 6. 7. 8. Avfrostning Kylen Kylens bakre vägg beläggs med frost medan kompressorn går och avfrostas automatiskt när kompressorn står stilla. Vattnet från avfrostningen samlas i uppsamlingsrännan på kyldelens bakre vägg och leds genom avrinninghålet till uppsamlingsskålen vid kompressorn och avdunstar. 16 9. De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatcategorie behoort: Klimaatcategorie SN N ST T Rengöring och skötsel Av hygieniska skäl bör skåpets inre samt inredning regelbundet rengöras. Varning! · Under rengöringen får skåpet ej vara anslutet till elnätet. Stäng av skåpet före rengöringen dra ur stickkontakten eller skruva ur säkringen. · Skåpet får aldrig rengöras med ångrengöringsapparater. · Skåpet måste vara torrt innan det tas i drift igen. voor een omgevingstemperatuur van +10 tot +32 °C +16 tot +32 °C +18 tot +38 °C +18 tot +43 °C OBS! · Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan angripa plastdelarna, t. ex. ­ saften från citron- eller apelsinskal; ­ smörsyra; ­ rengöringsmedel som innerhåller ättiksyra. · Avänd inga rengöringmedel som kan förorsaka repor. Ta ut kylvarorna och de djupfrysta varorna, slå in dem i flera lager tidningspapper och lagra varorna övertäckta på ett svalt ställe. Avfrosta frysen före rengöringen (se avsnitt "Avfrostning"). Stäng av skåpet och dra ur nätkontakten eller skruva ur säkringen . Rengör skåp samt inredning med ljummet vatten och ett milt diskmedel. Skölj därefter med rent vatten och torka av. Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaatsen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden: ­ tot elektrische kachels 3 cm; ­ tot olie- en kolenkachels 30 cm. [. . . ] Jääkaappi ei kytkeydy tällöin pois päältä. 34 31 Pika pakastus Pika pakastus tapahtuu painamalla painiketta (3). Merkkivalo (2) syttyy. Lämpötilahälytin (4) Lämpötilahälytin syttyy automaattisesti, jos pakastimen lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilahälytin syttyy normaalisti hetkeksi pakastinta ensimmäisen kerran käynnistettäessä. Se palaa, kunnes pakastimen termostaatilla asetettu lämpötila. Pakastuspäivä merkitään pakkaukseen, jolloin säilytysaikaa voidaan valvoa. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-4I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-4I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag