Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-1TK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-1TK. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-1TK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-1TK te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-1TK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (728 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-1TK (738 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-1TK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economischen milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze klantendienst u te allen tijde ter beschikking. Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier wie ecologisch denkt, handelt ook zo . . . 2 Reparaties aan elektische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risicos voor de gebruiker leiden. [. . . ] Dit geldt voor uw huidige apparaat en - als het ook aan vervanging toe is - ook voor uw nieuwe apparaat. Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar maken voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer doorknippen, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten worden (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terechtkomen. Aanwijzingen voor het weggooien: Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden. Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de achterkant, mag niet beschadigd worden. Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij de plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis. Apparaat koelt te sterk. Temperatuur is te laag inge- Temperatuurregelaar tijsteld. Deur slechts zo lang open laten als nodig is. Transportbescherming verwijderen Het apparaat alsmede de onderdelen van het interieur zijn voor het transport beschermd. Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen. De levensmiddelen zijn te warm. In de laatste 24 uur zijn gro- Temperatuurregelaar op een tere hoeveelheden warme koudere stand zetten. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer. Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het apparaat. De 18 Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaatsen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden: tot elektrische kachels 3 cm; tot olie- en kolenkachels 30 cm. Draai de stift van het bovenscharnier los en monteer haar aan de linkerkant. Plaats het middenscharnier in het onderste deel van de deur van de koelruimte; vergeet de sluitringetjes niet. Schroef het middenscharnier stevig vast. PR185 F Het ontdooien van de vriesruimte In het vriesvak slaat het vocht dat ontstaat tijdens de werking van het apparaat en tijdens het openen van de deur neer. Deze dient regelmatig verwijderd te worden met behulp van de speciale kunststof schraper die bij het apparaat geleverd wordt. Een dikke rijplaag in de vriesruimte betekent een hoger energie verbruik. Dit kunt u het beste doen, wanneer de vriesruimte leeg of slechts voor een klein deel gevuld is. Verwijder de diepvriesproducten, wikkel ze in enkele lagen krantenpapier en bewaar ze op een koele plaats. Schakel het apparaat uit en haal de steker uit de contactdoos of schakel de veiligheids-zekering uit of draai deze los. Steek de kunststofschraper in de opening onder de vriesruimte en plaats daar een schaaltje of teiltje onder. Draai de thermostaatknop in de gewenste stand of steek de steker weer in het stopcontact. Belangrijk Gebruik geen metalen voorwerpen om de rijplaag te verwijderen. 16 F E F 3. [. . . ] De warmte leidt tot verhoogde ijsvorming en verhoogt het energieverbruik. Bij het bewaren van kantenklare diepvriesproducten dient u zich beslist aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden. Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen. Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door de inwerking van koude. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-1TK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OEKOS.1542-1TK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag