Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOA.3673-4GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOA.3673-4GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OEKOA.3673-4GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOA.3673-4GS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OEKOA.3673-4GS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (278 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OEKOA.3673-4GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO-ARCTIS SUPER Congélateurs armoires electronic Electronische diepvrieskasten Armadi refrigeratori elettronici Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming. 0 0 0 0 61 Controle- en informatiesysteem Het controle- en informatiesysteem bestaat uit een temperatuuraanwijzing, optische waarschuwingsaanwijzing en akoestisch waarschuwingssysteem. Het systeem waarschuwt: ­ als de deur van het apparaat open staat (niet bij alle modellen); ­ bij stroomstoring (niet bij alle modellen); ­ als de temperatuur in de diepvriesruimte te hoog oploopt; ­ als de verdenking bestaat dat diepvriesproducten ontdooid zijn; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. "Open Deur"-waarschuwing (niet bij alle modellen!) Als de deur open staat, knippert het rode waarschuwingslampje. Als voor het in- of ompakken van diepvriesproducten meer tijd nodig is, kan het waarschuwingsalarm uitgeschakeld worden door de WAARSCHUWING UIT toets in te drukken. Stroomstoring (niet bij alle modellen!) Bij een stroomstoring klinkt om de 20 seconden een waarschuwingsalarm. Daarnaast geeft de temperatuuraanwijzing knipperend de actuele IST-temperatuur in de diepvriesruimte aan (2 seconden aan, 2 seconden uit). Met de WAARSCHUWING UIT knop kan het waarschuwingsalarm gedurende 2 uur uitgeschakeld worden. Bij een stroomstoring kan het controle- en informatiesysteem de temperatuuraanwijzing en het waarschuwingsalarm gedurende 12 uur actief te houden. Temperatuurwaarschuwing Zodra de temperatuur in de diepvriesruimte met meer dan 5 °C tot boven de ingestelde SOLL-temperatuur stijgt, gaat het rode waarschuwingslampje knipperen en klinkt een waarschuwingsalarm. Een temperatuurstijging van meer dan 5 °C kan eventueel veroorzaakt worden door: ­ de deur vaak of langdurig te openen; ­ grote hoeveelheden warme levensmiddelen op te slaan; ­ een defect aan het apparaat. 62 Controle- en informatiesysteem Met de WAARSCHUWING UIT toets kan het waarschuwingsalarm uitgeschakeld worden. Waarschuwingsaanwijzing en waarschuwingsalarm worden automatisch uitgeschakeld als de IST-temperatuur in de diepvriesruimte weer daalt en noch slechts 4 °C hoger is dan de ingestelde SOLL-temperatuur. Aanwijzing: · Rode waarschuwingslampje en waarschuwingsalarm worden niet geactiveerd: nadat de temperatuur is ingesteld, zolang tot de ingestelde SOLLtemperatuur bereikt is (uitzondering: IST-temperatuur bedraagt meer dan -10 °C). · Alleen het waarschuwingsalarm wordt niet geactiveerd: ­ nadat het apparaat is ingeschakeld, zolang totdat de ingestelde SOLL-temperatuur voor de eerste keer bereikt wordt; ­ indien de FROSTMATIC toets is ingedrukt. Ontdooiwaarschuwing Als de diepvriesproducten ontdooid zijn (bijv. bij een tijdelijke stroomuitval) knippert het rode waarschuwingslampje. Bovendien laat de temperatuuraanwijzing afwisselend zien: ­ de hoogste temperatuur die de diepvriesproducten hebben gekregen; ­ alsmede de IST-temperatuur die op dat moment in de diepvriesruimte heerst. Als de verdenking bestaat dat de levensmiddelen ontdooid zijn, de kwaliteit en het verdere gebruik ervan controleren. Zodra de temperatuur in de diepvriesruimte weer beneden de kritische ontdooitemperatuur van -4 °C gezonken is, kan de ontdooiwaarschuwing met de WAARSCHUWING UIT toets uitgeschakeld worden. Aanwijzing: Na inschakeling van het apparaat wordt de ontdooiwaarschuwing zolang uitgeschakeld tot de ingestelde SOLL-temperatuur voor de eerste maal bereikt is. Functiestoringen Als de electronica van het apparaat een technisch defect heeft geconstateerd dat door de klantenservice verholpen moet worden, worden een optisch en akoestisch waarschuwingssignaal geactiveerd. Daarnaast toont de temperatuuraanwijzing afwisselend: ­ een foutmelding (foutsleutel F1, F2, etc. ) en ­ de actuele temperatuur in de diepvriesruimte (IST-temperatuur). 63 Aanwijzing: Een storing van het apparaat die met een foutsleutel wordt aangegeven, moet door de klantenservice verholpen worden. Het akoestische waarschuwingssignaal kan met de WAARSCHUWING UIT toets gedurende 24 uur uitgeschakeld worden. De foutmelding kan gewist worden door het apparaat uit te schakelen; beter is echter hiermee te wachten tot reparatie door de klantenservice. Invriezen Behalve de onderste lade, die alleen voor opslag bestemd is, kunnen alle andere vakken en laden voor invriezen gebruikt worden. · Voor het invriezen van levensmiddelen moet de IST-temperatuur in de diepvriesruimte -18 °C of kouder zijn. [. . . ] 80 seconden na het openen van de deur, het waarschuwingssignaal klinkt. Anders contact opnieuw bijstellen. 73 Klantenservice Als bij een storing geen oplossing in deze gebruiksaanwijzing gevonden kan worden, gelieve men zich tot de handelaar of tot onze klantenservice te wenden. Adressen en telefoonnummers staan in bijgevoegde boekje "Garantievoorwaarden/Klantendienst". Een gerichte onderdeelvoorbereiding kan onnodige moeite en kosten besparen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OEKOA.3673-4GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OEKOA.3673-4GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag