Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOA.1343-6E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOA.1343-6E. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OEKOA.1343-6E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OEKOA.1343-6E te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OEKOA.1343-6E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (366 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX OEKOA.1343-6E (372 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OEKOA.1343-6E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . . . KO-ARCTIS 1343-6E CombinZ congZlateur intZgrable Integreerbare diepvrieskast Mode demploi et instructions de montage Gebruiks-en montage-aanwijzing Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. [. . . ] Met de temperatuurregelaar (F) kan de energiezuinigste bewaartemperatuur traploos worden ingesteld. Koude-accu In ZZn van de laden van de vriesruimte bevindt zich een koude-accu. Als de stroom uitvalt of bij een storing aan het apparaat verlengt de koude-accu de tijd tot de diepvriesartikelen te warm worden met meerdere uren. De koude-accu kunt dit echter alleen optimaal doen als ze in de bovenste la vooraan boven op de diepvriesartikelen gelegd wordt. De koude-accu kan tijdelijk ook als koelelement voor koeltassen gebruikt worden. Invriezenen en diepgevroren opslaan In uw diepvrieskast kunt u diepvriesprodukten bewaren en verse levensmiddelen zelf invriezen. Attentie! Voor het invriezen van levensmiddelen dient de temperatuur in de vriesruimte 18 C of lager te zijn. Het vriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse waren die binnen 24 uur ingevroren kunnen worden. Als er gedurende meerdere dagen achter elkaar ingevroren wordt, neem dan slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid aangegeven op het typebordje. De kwaliteit is beter, 45 als de levensmiddelen snel tot in de kern bevriezen. De warmte leidt tot verhoogde ijsvorming en verhoogt het energieverbruik. Bij het bewaren van kantenklare diepvriesprodukten dient u zich beslist aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden. Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen. Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door de inwerking van koude. Ze kunnen springen als de inhoud bevriest bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen!Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcohol percentage kan in de vriesruimte gelegd worden. Als u de maximale invrieskapaciteit wilt benutten, moet u 24 uur van te voren (bij kleinere hoeveelheden 4 tot 6 uur) de snelinvriesschakelaar inschakelen. De in te vriezen levensmiddelen in de korven van het apparaat plaatsen. (zie figuur) Niet bevroren artikelen mogen niet in aanraking komen met reeds bevroren waren omdat anders de bevroren artikelen ontdooien kunnen. hoeveelheid invriezen, dan dient u de snelvriesschakelaar in te schakelen D670 9 Kg 7 Kg 2. 3. Diepvriesartikelen het liefst naar soort apart in de laden leggen. Om de inhoud van de diverse laden te markeren de ruitertjes boven de betreffende symbolen steken (zie hoofdstuk Symbolen van artikelen/Vrieskalender). Daardoor heeft U een beter overzicht, wordt het lang openen van de deur voorkomen en wordt stroom bespaard. 46 Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender De symbolen op de laden geven de diverse soorten diep-vriesproducten aan. De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de opslagtijd in maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven opslagtijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen met een hoog vetgehalte geldt altijd de laagste waarde. [. . . ] Wend u bij reparatie tot onze klantendienst. Storing Mogelijke oorzaken Verhelpen Apparaat is niet aangezet. Stekker in stopcontact steken. Apparaat werkt niet, geen controlelampje brandt Zekering controleren, eventueel vernieuwen. Klantendienst informeren. Stopcontact is kapot. Groene lampje brandt niet, gele lampje brandt bij ingeschakelde snelvriesfunctie. Groene lampje defect. Gele lampje brandt niet bij Gele lampje defect. Temperatuur is te laag ingesteld. Klantendienst informeren. Tenmperatuurregelaar tijdelijk op een hogere stand zetten. 50 Storing De temperatuur in de vriesruimte is niet voldoende, rode lampje brandt. Mogelijke oorzaken Temperatuur is niet juist ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OEKOA.1343-6E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OEKOA.1343-6E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag