Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT te teleladen.


Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. . . . . 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt U aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". [. . . ] tijdens tijdelijke stroomuitval) geeft de temperatuurindicatie, als u toets WAARSCHUWING UIT indrukt, de warmste temperatuur aan, die de diepvriesproducten bij het terugkeren van de stroomverzorging hebben bereikt. · Als er een storing in het apparaat zit geeft de temperatuurindicatie een vierkant aan. FROSTMATIC-toets De FROSTMATIC-functie versnelt het invriezen van verse levensmiddelen en beschermt tegelijkertijd de reeds ingevroren waren tegen ongewenste verwarming. Door te drukken op de FROSTMATIC toets wordt de FROSTMATIC-functie ingeschakeld. Door opnieuw op de FROSTMATIC toets te drukken kan de FROSTMATIC-functie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Als de FROSTMATIC-functie niet handmatig beëindigd wordt, schakelt de elektronica van het apparaat de FROSTMATIC-functie uit (naar gelang de hoeveelheid diepvriesproducten na 30 tot maximaal 51 uur). Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het eerste gebruik (zie Hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). De twee koude-accu's - voor zover bij dit model meegeleverd - van het diepvriestableau nemen. De koude-accu's eerst na het bereiken van de optimale bewaartemperatuur van -18 °C in een vak/lade leggen en laten bevriezen. De temperatuuraanwijzing geeft de temperatuur aan die op dat moment in de diepvriesruimte heerst (IST-temperatuur). Het rode waarschuwingslampje signaleert knipperend dat de noodzakelijke bewaartemperatuur nog niet bereikt is. 3 Waarschuwingsindicatie schakelt automatisch uit, als de temperatuur daalt en weer in het instelbereik van de temperatuurregelaar aankomt 3. Temperatuur op -18 °C of lager instellen (zie paragraaf "Temperatuur instellen"). 55 Controle- en informatiesysteem Ontdooiwaarschuwing Als de diepvriesproducten gedeeltelijk of geheel ontdooid zijn (bijv. tijdens tijdelijke stroomuitval) knippert de rode waarschuwingsindicatie. Bovendien geeft de temperatuurindicatie, als u toets WAARSCHUWING UIT indrukt, de warmste temperatuur aan, die de diepvriesproducten bij het terugkeren van de stroomverzorging hebben bereikt. Zodra de temperatuur in de vriesruimte weer tot onder -13 °C is gedaald, kunt u de ontdooiwaarschuwing met toets WAARSCHUWING UIT uitschakelen. 3 Na inschakeling van het apparaat wordt de ontdooiwaarschuwing zolang uitgeschakeld tot de ingestelde SOLL-temperatuur voor de eerste maal bereikt is. Als de verdenking bestaat dat de levensmiddelen ontdooid zijn, de kwaliteit en het verdere gebruik ervan controleren. Functiestoringen Als de elektronica van het apparaat een technische storing heeft herkend, die door de service-afdeling moet worden verholpen, laat de temperatuurindicatie een vierkant in het onderste deel van de temperatuurindicatie zien en de rode waarschuwingsindicatie knippert. Het apparaat loopt in noodschakeling verder. 56 Invriezen Behalve de onderste lade, die alleen voor opslag bestemd is, kunnen alle andere vakken en laden voor invriezen gebruikt worden. · Voor het invriezen van levensmiddelen moet de IST-temperatuur in de diepvriesruimte -18 °C of kouder zijn. · Let op het vriesvermogen op het merk- en type-aanduidingsplaatje. Het vriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse producten die binnen 24 uur ingevroren kan worden. Neem slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid die aangegeven staat op het merk- en type-aanduidingsplaatje als er gedurende meerdere dagen achter elkaar ingevroren wordt. · Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen. [. . . ] Apparaat iets wegtrekken. Sterke rijpvorming in het Deurafdichting is lek apparaat, eventueel ook op (eventueel na verwisseling de deurafsluiting. van deurstopper). Binnenverlichting gaat niet uit als de deur wordt gesloten. Deurcontact is niet juist afgesteld. Apparaat staat tegen de muur of tegen andere voorwerpen aan. Ongewone geluiden. Een onderdeel, bijv. een buis, aan de achterkant van het apparaat maakt conEventueel dit onderdeel tact met een ander onder- voorzichtig wegbuigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag