Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1141 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT (1152 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij worden begeleid bij of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid. € Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje. [. . . ] € Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A. GB d f nl I e p tr s dK fi n cZ sk ru uA • • • • • • NL • Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico's te vermijden. € Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit. € Schakel het apparaat na elk gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u dit reinigt of onderhoudt. € Kruimels kunnen verbranden, reinig de kruimellade daarom regelmatig. Plaats het brood op het ingeschakelde rekje en selecteer de gewenste bruiningsgraad. Als deze zijde klaar is, draait u het brood om en herhaalt u dit proces. Voor het roosteren van bevroren brood drukt u op de ontdooiknop (B) en voor het opwarmen van al geroosterd brood drukt u op de opwarmknop (C). Reinigen en onderhouden: trek de stekker van de broodrooster uit het stopcontact en laat deze afkoelen. Gebruik nooit bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen en dompel het apparaat nooit in water!Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer. [. . . ] Oude apparaten op het product of de Het symbool verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ÖAS2643-4GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag