Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖAS2085-4GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖAS2085-4GT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ÖAS2085-4GT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÖAS2085-4GT te teleladen.


Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ÖAS2085-4GT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening van het apparaat. . . . . 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat gegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt u aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". [. . . ] De koude-accu pas na het bereiken van de optimale bewaartemperatuur van -18 °C in een vak/lade leggen en laten bevriezen. Er klinkt een alarmtoon en het rode waarschuwingslampje gaat knipperen om aan te geven dat de noodzakelijke bewaartemperatuur nog niet bereikt is. Temperatuur op -18 °C of lager instellen (zie hoofdstuk "Temperatuur instellen"). Met het opbergen van diepvriesartikelen wachten tot de vriesruimtetemperatuur -18 °C is, resp. tot het rode waarschuwingslampje uit gaat. 3 Bij aflevering staat het apparaat op de stand "Vriezen". Wanneer het apparaat al eerder in gebruik is geweest, wordt het apparaat weer gestart in de bedrijfsmodus die voor het uitschakelen was ingesteld. 818 2211-00/6 19 "Vriezen" of "Koelen" kiezen Desgewenst met de volgende stappen tussen "Vriezen" en "Koelen" schakelen: 0 1. Toets WAARSCHUWING UIT en toets , , -" (KOUDER) tegelijk 5 seconden ingedrukt houden. · Bij het omschakelen van "vriezen" op "koelen" verschijnt in de temperatuurindicatie "FC" (Freezing -> Cooling), een akoestisch signaal bevestigt dat er omgeschakeld is en de temperatuurindicatie gaat over op knipperende cijfers (GEWENSTE temperatuur voor koelen 5 °C) Met de toetsen voor temperatuurinstelling kan nu de gewenste temperatuur voor het koelen worden ingevoerd. · Bij het omschakelen van "koelen" op "vriezen" verschijnt in de temperatuurindicatie "CF" (Cooling -> Freezing), een akoestisch signaal bevestigt dat er omgeschakeld is en de temperatuurindicatie gaat over op knipperende cijfers (GEWENSTE temperatuur voor vriezen 18 °C). Met de toetsen voor temperatuurinstelling kan nu de gewenste temperatuur voor het vriezen worden ingevoerd. 3 De stand waarin het apparaat zich op dat moment bevindt is te herkennen aan het feit of temperaturen boven of onder 0 °C ingesteld kunnen worden. Temperatuur naar gelang de gekozen stand instellen (zie hoofdstuk "Temperatuur instellen"). De rode waarschuwingsindicatie wordt uitgeschakeld, zodra de temperatuur onder -11 °C daalt. 22 818 2211-00/6 Temperatuurgeheugen 3 Zolang de actuele vriesruimtetemperatuur boven -11 °C ligt, is de warmste temperatuur, die tijdens het temperatuuralarm in de vriesruimte is bereikt, opgeslagen en kan deze met toets WAARSCHUWING UIT altijd weer worden opgeroepen. Wanneer de temperatuur in de vriesruimte onder -11 °C daalt, zonder dat van te voren op de toets WAARSCHUWING UIT is gedrukt, wordt de waarschuwingstoon automatisch uitgeschakeld. De rode waarschuwingsindicatie en de temperatuurindicatie blijven knipperen. Wordt nu toets WAARSCHUWING UIT ingedrukt, dan wordt de rode waarschuwingsindicatie uitgeschakeld. Bovendien geeft de temperatuurindicatie vijf seconden lang de warmste temperatuur aan die de diepvriesproducten hebben bereikt. Als de verdenking bestaat dat de levensmiddelen ontdooid zijn, de kwaliteit en het verdere gebruik ervan controleren. Functiestoringen Als de elektronica van het apparaat een technische storing heeft herkend, die door de service-afdeling moet worden verholpen, laat de temperatuurindicatie een vierkant of de letter "E" in het onderste deel van de temperatuurindicatie zien. Het apparaat loopt in noodschakeling verder. 2 Tips voor energiebesparing · Het apparaat niet bij kachels, verwarmingen of andere warmtebronnen zetten. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer. · Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onder- en achterkant van het apparaat. De koude van de diepvriesproducten wordt zo voor koeling van de koelkast gebruikt. [. . . ] Net als alle vloeistoffen hebben koelmiddelen warmte nodig om te verdampen. Daarom zit de verdamper binnen in het apparaat of direct achter de binnenwand en is daardoor niet zichtbaar. Hij wordt door een ingebouwde eletromotor aangedreven en is aan de achterkant van de sokkel geplaatst. De taak van de compressor is dampvormige koelmiddelen aan de verdamper te onttrekken, samen te persen en verder naar de condensor te leiden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ÖAS2085-4GT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ÖAS2085-4GT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag