Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MS 5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MS 5000. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX MS 5000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MS 5000 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX MS 5000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11249 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX MS 5000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] , Action Freeze 24 . electrolux 5 , 24 , 3) 24 : . , , - , " ", ( ). ! . × × (): 876 × 795 × 665 28 . , , , : 3) . " " 6 electrolux SN N ST T +10°C + 32°C +16°C + 32°C +16°C + 38°C +16°C + 43°C . [. . . ] · Seadme ümber peab olema küllaldane õhuringlus, selle puudumine toob kaasa ülekuumenemise. · Selleks, et kaant saaks täielikult avada tuleks seade paigutada seinast eemale. · Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide lähedal. · Pärast seadme paigaldamist veenduge, et toitepistikule oleks olemas juurdepääs. Teenindus · Kõik masina hoolduseks vajalikud elektritööd peab teostama kvalifitseeritud elektrik või kompetentne isik. · Käesolev toode tuleb teenindusse viia volitatud teeninduskeskussesse ja kasutada tohib ainult originaal varuosi. Keskkonnakaitse Käesolev seade ei sisalda osoonikihti kahjustada võivaid gaase ei selle külmutussüsteemis ega isolatsioonimaterjalides. Isolatsioonivaht sisaldab kergestisüttivaid gaase: seade tuleb utiliseerida vastavalt kohaldatavatele määrustele, mille saate oma kohalikust omavalitsusest. Vältige jahutusseadme kahjustamist, eriti taga soojusvaheti läheduses. millel on sümbol Käitus Sisselülitamine Ühendage pistik pistikupessa. Seadme kasutamiseks toimige järgmiselt: · Kõige külmema temperatuuri saamiseks, keerake temperatuurinupp suunas. Elektriühendus Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige, et seadme andmeplaadil märgitud pinge ja sagedus vastaksid teie majapidamise omale. Juhul kui teie kodune seinapistik pole maandatud, maandage seade eraldi vastavalt elektrialastele nõudmistele pidades eelnevalt nõu kvalifitseeritud elektrikuga. Tootja loobub igasugusest vastutusest kui ülaltoodud ettevaatusabinõusid pole tarvitusele võetud. Seade on kooskõlas järgnevate EMÜ direktiividega. Nõuded ventilatsioonile 1. Sügavkülmkast peab olema paigutatud horisontaalses asendis ja kindlale pinnale. Veenduge, et seadme ja tagaseina vaheline kaugus oleks 5 cm. Keskkonnainfo Tootel või selle pakendil asuv sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kohelda majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda taastöötlemiseks vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise punkti. Toote õige utiliseerimise kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele, mida võiks vastasel juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, oma majapidamisjäätmete käitlejaga või kauplusega, kust te toote ostsite. 20 electrolux Ce Guide d'utilisation, simple à utiliser, vous procure des informations, nécessaires à l'utilisation de votre nouvel appareil. Electrolux souhaite réduire de 30 % sa consommation de papier concernant ses notices d'utilisation, ce qui permettra de sauvegarder 12 000 arbres par an. Ce Guide d'utilisation n'est autre qu'une des nombreuses mesures adoptées par Electrolux en faveur de l'environnement. [. . . ] Die maximale Menge an Lebensmitteln, die in 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typschild angegeben; 18) 18) Siehe hierzu "Technische Daten" Der Gefriervorgang dauert mindestens 24 Stunden: legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefriergerät. Lagerung gefrorener Produkte Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen. 28 electrolux Wichtig!Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden. Reinigung und Pflege Vorsicht!Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX MS 5000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX MS 5000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag