Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MS 100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MS 100. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX MS 100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MS 100 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX MS 100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1116 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX MS 100 (268 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX MS 100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de officiële regels der techniek en de wet in het kader van veilige apparaten. Niettemin voelen wij ons als fabrikant verplicht u met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken. [. . . ] Oud apparaat verwijderen op het product of Het symbool op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Toegestane batterijen Voor het gebruik moeten de twee bijgeleverde batterijen in het apparaat geplaatst worden. Gebruik later alleen batterijen van het juiste type (zie "Technische gegevens"). 0 Bovenstuk door een lichte draaiing met de klok mee ontgrendelen en afnemen (figuur 2a). 0 De twee batterijen inzetten, rekening houdend met de op de behuizing aangegeven polariteit (figuur 2b). 0 Bovenstuk weer opzetten en door een lichte draaiing tegen de klok in vergrendelen. Als het toerental duidelijk minder hoog wordt, raken de batterijen leeg en moeten vervangen worden. Maak het apparaat voor het eerste gebruik grondig schoon (zie "Reiniging"). Open de strooier voor cacaopoeder door de deksel aan de twee lippen op te lichten en vul hem met cacaopoeder (figuur 3). [. . . ] Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijne: · En especial, observe las normas de seguridad incluidas en las primeras páginas de estas instrucciones de uso. 0 Colocar las baterías según las polaridades marcadas en la carcasa ( Figura 2b). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX MS 100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX MS 100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag