Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MCD1751E-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MCD1751E-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX MCD1751E-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MCD1751E-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX MCD1751E-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4840 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX MCD1751E-M (5368 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX MCD1751E-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. De watertoevoerslang heeft een veiligheidsventiel en een omhulsel met een hoofdkabel aan de binnenkant. [. . . ] Laat de deur van het apparaat niet open staan zonder toezicht om te voorkomen dat er iemand over struikelt. Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat. 2) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende 10 tot 14 minuten op 70 °C. De pomp werkt op zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. U kunt de functie niet inschakelen of uitschakelen als er een programma bezig is. U kunt deze functie niet inschakelen of uitschakelen als er een programma bezig is. Voer deze stappen uit als u stopt met het gebruik van alles-in-1-tabeltten en apart vaatwasmiddel, glansspoelmiddel en vaatwaszout gaat gebruiken: 1. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en het glansmiddeldoseerbakje vol zijn. Start het kortste programma met een spoelfase, zonder vaatwasmiddel en zonder servies. Een programma starten zonder een uitgestelde start Sluit de deur van het apparaat. Controleer of er afwasmiddel in het afwasmiddeldoseerbakje aanwezig is voordat u een nieuw programma start. Een programma starten met een uitgestelde start Blijf op de toets uitgestelde start drukken tot het display de uitgestelde tijd toont die u wilt instellen (van 1 tot 24 uur). Als u de deur opent, dan toont het display het aftellen van de uitgestelde start die afloopt in stappen van 1 uur. Aan het einde van het programma Wanneer het programma is voltooid, hoort u met tussenpozen een geluidssignaal. Als u niet op de aan-/uittoets drukt, dan schakelt de AUTO OFF-voorziening het apparaat automatisch uit na een paar minuten. Laat de deur van het apparaat een paar minuten op een kier staan, voor betere droogresultaten. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking. Druk herhaaldelijk op de uitgestelde start-toets totdat het programmanummer op het display wordt weergegeven. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd onder de twee geleiders (C). [. . . ] Zorg ervoor dat de positie van de items in de rekken juist is en dat de sproeiarmen niet worden geblokkeerd. Zorg ervoor dat u de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel gebruikt in het doseerbakje voordat u een programma start. Zorg ervoor dat er vaatwasmiddel in het doseerbakje zit voordat u een programma start. Controleer of het ingestelde niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX MCD1751E-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX MCD1751E-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag