Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MCD1751E-D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MCD1751E-D. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX MCD1751E-D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MCD1751E-D te teleladen.


AEG-ELECTROLUX MCD1751E-D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4840 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX MCD1751E-D (1094 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX MCD1751E-D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] * 8a 8b Stofcontainer Stofzak Telescoopbuis Verlengbuis (2) Slanggreep + slang Zuigmond voor tapijt/gladde Z uigmond voor parket Turbozuigmond Combinatiezuigmond Mondstuk voor bekleding (13) (12) (10) (11) VOORDAT U BEGINT (9) Controleer of de stofzak / stofcontainer en de motorfilter in de stofzuiger zijn geplaatst. Druk op het voetpedaal om het snoer op te rollen (stekker vasthouden zodat deze niet tegen u aanslaat). VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, weinig ervaring of onvoldoende k ennis van het apparaat, tenzij dit geschiedt onder toezicht en begeleiding van iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor hun veiligheid. de stofzuiger is dubbel geïsoleerd en hoeft niet te worden geaard. [. . . ] (13/14) Stel de zuigkracht in met de vermogensregelaar op de stofzuiger of met de zuigkra chtregelaar op de slanggreep. (15) De praktische parkeerstand maakt het gemakkelijker om even te pauzeren tijdens het stofzuigen, en vermindert ook het risico op beschadigingen. De stofzuiger is voorzien van een veiligheidsmechanisme, waardoor de klep niet kan worden gesloten wanneer er geen stofzak / stofcontainer aanwezig is. Tapijt: gebruik de zuigmond voor tapijt/gladde vloeren met de greep in positie (17). Gladde vloeren: gebruik de zuigmond voor tapijt/gladde vloeren met de greep in positie (18). Houten vloeren: gebruik de zuigmond voor parket (alleen bepaalde modelle n, 6). Speciale combinatiezuigmond: neem de zuigmond uit de houder voor accessoires en gebruik de ze voor boekenplanken (door de "borstel" uit te vouwen) of kieren en hoeken (met het "kieren"uiteinde ) (8a). Bovengenoemde voorwerpen en vloeistoff en kunnen schade aan de motor veroorzaken. Als het aansluitsnoer is beschadigd, moet dit door onze service-afdeling worden vervangen om risico te vermijden. Als de turbozuigmond niet meer werkt, opent u de reinigingsklep en verwijdert u eventuele voorwerpen die de turbine verhinderen vrijelijk te draaien. Verwijder het filter en vervang het door ee n nieuwe zoals wordt aangegeven in de afbeelding (30 ; 32). Belangrijk : maak eerst de onderkant van het filterframe vast en daarna de bovenkant. Opmerking: gebruik geen schoonmaakmiddelen en raak het kwetsbare filteroppervlak niet aan. Vervang het filter en de klep zoals in de afbeelding wordt aangegeven (30 ; 32). Belangrijk : maak eerst de onderkant van het filterframe vast en daarna de bovenkant. aANBEVOLEN FILTERS: Motorfilter : EF1 Uitlaatfilter: AEF08 Niet-uitwasbare HEPA-filter: Menalux F1800H DE ZUIGBUIS EN DE ZUIGMOND REINIGEN De stofzuiger stopt automatisch als het mondstuk , de zuigbuis , de slang of de filters en stofzak/stofcontainer vers topt raken. Trek in dergelijke gevallen de stekker uit het stopcontact en laat de stofzuiger 20 à 30 minuten afkoelen. PROBLEMEN OPLOSSEN Stofzuiger doet het niet 1 2 3 1 2 3 Controleer of de stekker in het stopcontact zit. [. . . ] Trek in dergelijke gevallen de stekker uit het stopcontact en laat de stofzuiger 20 à 30 minuten afkoelen. PROBLEMEN OPLOSSEN Stofzuiger doet het niet 1 2 3 1 2 3 Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Er is water in de stofzuiger gekomen De motor moet door onze service-afdeling worden vervangen. Schade aan de motor veroorzaakt door binnendringend water valt niet onder de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX MCD1751E-D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX MCD1751E-D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag