Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MCC4060EM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MCC4060EM. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX MCC4060EM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MCC4060EM te teleladen.


AEG-ELECTROLUX MCC4060EM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3877 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX MCC4060EM (5767 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX MCC4060EM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze zullen u een beter resultaat geven bij het gebruiken van uw magnetronoven. Als u het apparaat aan derden ter beschikking stelt, geef er dan ook de handleiding bij!Verwijdering van de verpakking De verpakking draagt het teken van het Groene Punt. Verwijdering van afgedankte apparaten De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), voorziet dat huishoudapparaten niet mogen worden afgevoerd via het gewone circuit van het vaste stedelijke afval. [. . . ] Het bereidingsproces kan op elk moment worden onderbroken door eenmaal op de Start/Stoptoets te drukken of door de deur van de oven te openen. Het voedsel mengen of omkeren om een gelijkmatig resultaat te krijgen. Om het bereidingsproces voort te zetten, sluit de deur en druk op de Start/Stop-toets. Als u het bereidingsproces wil stopzetten, houd dan de Start/Stop-toets 3 seconden ingedrukt. Als het proces werd onderbroken en u het wil stopzetten, houd dan de Start/Stop-toets 3 seconden ingedrukt. U hoort vervolgens een geluidssignaal en het uur verschijnt op het display. Einde van een bereiding Op het einde van een bereidingsproces hoort u 3 geluidssignalen en verschijnt er "End" op het display De geluidssignalen worden om de 30 seconden herhaald totdat de deur wordt geopend of tot er op de Start/Stop-toets wordt gedrukt. ) wijzigen tijdens het bereidingsproces of als het bereidingsproces wordt onderbroken door als volgt te werk te gaan: 1. Om de tijd te wijzigen, draai de Draaiknop in een van beide richtingen. Wijzig de instelling door de Draaiknop in een van beide richtingen te draaien en druk nogmaals op de toets Gewicht/Vermogen instellen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende ontdooi- en doorwarmtijden (zodat het voedsel een gelijkmatige temperatuur Voedsel Stukken vlees, kalfs-, runds- en varkensvlees Gewicht (g) 100 200 500 1000 1500 2000 500 1000 100 500 200 500 250 1000 2500 200 250 100 500 200 300 500 200 500 800 250 250 250 Stoofvlees Gehakt vlees Worst Gevogelte, gevogelte Kip Visfilets Forel Garnalen Fruit stukken Gebruik om te ondooien alleen serviesgoed dat geschikt is voor gebruik in de magnetron (porselein, glas, geschikt plastic). Tijdens het kookproces kan er waterdamp ontstaan op het glas van de deur dat eventueel kan beginnen druppen. Dit is een normaal verschijnsel dat zich zeker zal voordoen als de omgevingstemperatuur laag is. Als u vloeistoffen opwarmt gebruik serviesgoed met een grote opening, zodat stoom makkelijk kan ontsnappen. Bereid het voedsel volgens de aanwijzingen en neem de in de tabellen aangegeven kooktijden en vermogensstanden in acht. Denk eraan dat de opgegeven waarden slechts een aanwijzing zijn en dus kunnen variëren naargelang van de begintoestand, de temperatuur, de vochtigheid en het soort voedsel. Het is aangeraden de tijden en vermogensstanden aan elke situatie aan te passen. Naargelang van het voedsel kan het nodig zijn de kooktijd te verlengen of in te korten of de vermogensstand te verhogen of verlagen. Als u de dikkere stukken voedsel aan de buitenkant van het plateau legt en de dunnere in het midden, zal u verschillende soorten voedsel tegelijk kunnen opwarmen. Afgedekt voedsel heeft minder kooktijd nodig en behoudt bovendien beter zijn oorspronkelijke smaak en kleur. Het deksel dient wel de microgolven door te laten en moet van kleine openingen zijn voorzien om stoom te laten ontsnappen. Gebruik om een goed resultaat te bekomen met de grill het bijgeleverde rooster samen met de oven. [. . . ] Als de binnenkant zeer vuil is, plaats een glas water op het draaiplateau en zet de magnetron gedurende 2 of 3 minuten in de hoogste vermogensstand. De vrijgekomen waterdamp zal het vuil losweken, dat nadien makkelijk met een zachte doek kan worden verwijderd. Na het bereiden van vis) kunnen makkelijk geneutraliseerd worden door een kop water met enkele druppels citroensap, en een theelepel om een laattijdig kookproces te voorkomen, 2 à 3 minuten in de hoogste vermogensstand van de magnetron te verwarmen. Als de bovenwand van de oven erg vuil is, kan het grillelement naar beneden worden geklapt om het reinigen te vergemakkelijken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX MCC4060EM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX MCC4060EM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag