Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 135 E-D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 135 E-D. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX MC 135 E-D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 135 E-D te teleladen.


AEG-ELECTROLUX MC 135 E-D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (591 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX MC 135 E-D (909 ko)
   AEG-ELECTROLUX MC 135 E-D (909 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX MC 135 E-D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact met een voltage en frequentie die overeenkomen met de specificaties op het modelplaatje. ? Gebruik of til het apparaat nooit op als - de voedingskabel is beschadigd , de behuizing is beschadigd. • Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. [. . . ] Indien nodig kunt u een verlengkabel gebruiken die geschikt is voor 10 A. • • • • • • ‘ • Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico’s te vermijden. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u met reiniging of onderhoud begint. • • • • • Plaats of gebruik het apparaat niet op een heet oppervlak of bij een warmtebron. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade vanwege oneigenlijk of onjuist gebruik. Die Wasserbefüllung ist auch direkt über die Ausgusstülle möglich, so muss der Deckel nicht geöff net werden. Spoel de binnenkant van de waterkoker uit en veeg de buitenkant van de waterkoker met een vochtige doek schoon voor het eerste gebruik. Druk op de knop om het deksel te openen en giet water in de waterkoker. Ontkalken doet u bij voorkeur regelmatig, afhankelijk van de hardheid van het water. Vul de waterkoker met water en ontkalker, volgens de gebruiksaanwijzing van het ontkalkingsproduct. NL Probleem Het apparaat wordt uitgeschakeld voordat het water kookt. Het apparaat is nog niet voldoende afgekoeld na te zijn gebruikt met te weinig of geen water. GB D F NL I E P TR Detaillierte Informationen zum Recyceln des Produkts bieten die Gemeinde, die Müllentsorgung oder der Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalbedrijf of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer. Oude apparaten op het product of de Het symbool verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. [. . . ] Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde afvalcontainer. Oude apparaten op het product of de Het symbool verpakking geeft aan dat dit product niet als gewoon huisvuil mag worden behandeld. Het moet naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur worden gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX MC 135 E-D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX MC 135 E-D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag