Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 125E-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 125E-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX MC 125E-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 125E-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX MC 125E-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (907 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX MC 125E-W (645 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX MC 125E-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien het koelcircuit beschadigd is: ­ open vuur en ontstekingsbronnen vermijden ­ de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren · Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken. 1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. [. . . ] Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzijn zien zijn van het symbool recyclebaar. Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon. Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhouds- 6 Drink Chill-toets Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid door de Mode-toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen. Zie 'Alarm hoge temperatuur' voor informatie over het resetten van het alarm. Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen. Het temperatuurlampje toont de ingestelde temperatuur: ­ voor de vriezer: -18°C Het EcoMode-lampje wordt getoond. In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder 'tijdsduur' is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is). Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is. Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren. Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is in- Enkele vrieslades hebben een limietstop om te voorkomen dat ze per ongeluk verschuiven of vallen. Trek om het mandje uit de vriezer te halen, hem naar u toe en als het niet verder kan, verwijdert u het mandje door de voorkant naar boven te kantelen Bij het terugzetten tilt u de voorkant van de korf een beetje op en schuift u hem gekanteld in de vriezer. Zodra de lades over de eindpunten heen zijn, kunt u de korf terug op zijn plaats schuiven. Het apparaat is uitgerust met palletjes om de glasplaten vast te zetten. De platen moeten worden opgetild (1) aan elke kant en dan naar achteren worden getrokken (2). De glazen legplanken die uitgerust zijn met uitschuifbare rollers zijn bevestigd d. Gebruik een schroevendraaier om de slotpen aan elke zijde van de uitschuifbare roller los te maken. Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips: · De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur ingevroren kan worden. [. . . ] Een vakman van de klantenservice zal de draairichting van de deuren op uw kosten veranderen. Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie). De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant van het apparaat en op het energielabel. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX MC 125E-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX MC 125E-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag