Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 125-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 125-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX MC 125-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 125-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX MC 125-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (907 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX MC 125-W (645 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX MC 125-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd. [. . . ] 7 1 Knop voor de ovenfuncties 2 Elektronische tijdschakelklok 3 Knop voor de temperatuur 4 Grill 3. De dagtijd wijzigen U kunt de dagtijd alleen wijzigen als het apparaat uit staat. Drukken tot de weergave voor Blijf op de tijd van de dag knippert op het display. Voer de procedure "De dagtijd instellen" uit om de nieuwe tijd in te stellen. Draai, om het apparaat uit te schakelen, de functieknop van de oven op de uitstand. Voor het braden of braden en bakken van gerechten waarvoor dezelfde bereidingstemperatuur nodig is, op meer dan 1 steunhoogte, zonder dat er smaken worden overgebracht van het ene naar het andere gerecht. Voor het grillen van plat voedsel in kleine hoeveelheden op het midden van de rooster. Het grillelement en de ovenventilator werken samen, zodat de hetelucht rond de gerechten circuleert. Wanneer u het apparaat uitschakelt, geeft als de het display de restwarmte aan temperatuur in de oven hoger is dan 40 °C. Draai de temperatuurknop naar links of rechts om de oventemperatuur op het display weer te geven. 5 Opwarmen en restwarmteindicatie Als u een ovenfunctie inschakelt, gaan de balkjes op het display een voor een branden. 2 Automatische uitschakeling Het toestel schakelt zichzelf na enige tijd uit om veiligheidsredenen: · Om dit te voorkomen is de oven voorzien van een veiligheidsthermostaat die de stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de temperatuur is gedaald, wordt de oven automatisch weer ingeschakeld. 0 h Druk na een automatische uitschakeling op een willekeurige knop om het toestel opnieuw te activeren. Het apparaat heeft een speciaal systeem dat de lucht circuleert en voor doorlopende recycling van stoom zorgt. Dankzij dit systeem is het mogelijk om voedsel te bereiden in een atmosfeer met stoom en worden de gerechten zacht van binnen en knapperig van buiten. Ga altijd iets terug staan van het apparaat als u de deur van het apparaat tijdens de werking opent. Plaats geen voorwerpen direct op de bodem van het apparaat en bedek de bodem tijdens de bereiding niet met aluminiumfolie. Als u twee bakplaten tegelijkertijd gebruikt, dient u één niveau ertussen leeg te laten. Gebruik een diepe bak voor erg vet voedsel om te oven te behoeden voor blijvende vetvlekken. Laat het vlees ongeveer 15 minuten rusten voordat u het aansnijdt, zodat het vleessap er niet uit stroomt. Om te veel rook tijdens het braden in de oven te vermijden, kunt u een beetje water in de lekbak gieten. [. . . ] Na afloop van de pyrolytische reiniging geeft het display de tijd van de dag aan. Zodra het apparaat is afgekoeld, klinkt een geluidssignaal en wordt de ovendeur ontgrendeld. Gebruik als het apparaat ook een kookplaat heeft de kookplaat niet tijdens de pyrolytische reiniging. Laat de verwijderbare inschuifrails niet in het apparaat zitten tijdens het reinigingsproces. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX MC 125-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX MC 125-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag