Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 125-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 125-B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX MC 125-B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 125-B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX MC 125-B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (591 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX MC 125-B (645 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX MC 125-B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat. [. . . ] 3 Uitschakelen Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen: 1. De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren. U kunt de tijd tijdens het aftellen en na afloop altijd wijzigen door de drukken op de toets om de temperatuur kouder te zetten en de toets om de temperatuur warmer te zetten. 8 Alarm bij hoge temperatuur Een toename van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een eerdere stroomuitval) wordt aangegeven door: • knipperende indicatielampjes van het alarm en de vriezertemperatuur • het geluid van de zoemer. Het indicatielampje verschijnt totdat de normale omstandigheden zijn hersteld. 7 DrinksChill modus DeDrinksChill-modus wordt gebruikt om een akoestisch alarm in te stellen op een gekozen tijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer een recept gedurende een bepaalde tijd moet afkoelen of wanneer u niet wilt vergeten dat u flessen in de vriezer hebt geplaatst om ze snel te laten afkoelen. Op het einde van de aftelling knippert het DrinksChill-lampje en klinkt een alarm: 1. Druk op de DrinkChill-toets om de klank uit te schakelen en de functie te beëindigen. De functie kan op elk moment worden uitgeschakeld tijdens het aftellen: 2. 9 Alarm bij open deur Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. Dit betekent dat zich in het vriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijf is, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u problemen gaat oplossen. Alleen een gekwalificeerde elektricien of een bevoegd persoon mag problemen oplossen die niet in deze handleiding beschreven zijn. Bewaar de producten op een manier die een koude luchtcirculatie mogelijk maakt. er wordt een vierkantje boven- of onderin het temperatuurdisplay weergegeven. Er is een fout in de tempe- Neem contact op met de ratuurmeting opgetreden klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden). Houd de knop Mode ongeveer 10 seconden ingedrukt tot er een lang zoemgeluid klinkt en het display even uit gaat: het apparaat gaat weer werken. Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een deurslot of vergrendeling, zorg er dan voor dat dit onbruikbaar gemaakt wordt, zodat kinderen er niet in opgesloten kunnen raken. Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat: Klimaatklasse T Omgevingstemperatuur +16°C tot + 43°C 7. 2 Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien. [. . . ] Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Temperatur ausgeschaltet. Die Temperaturanzeigen zeigen die jeweils eingestellte Standardtemperatur an. Die Funktion wird durch die Auswahl einer anderen Gefriertemperatur ausgeschaltet. Dies ist zum Beispiel praktisch, wenn ein Gericht eine gewisse Zeit abkühlen muss oder Sie die Flaschen, die Sie für eine schnellere Kühlung in den Gefrierraum gelegt haben, nicht vergessen möchten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX MC 125-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX MC 125-B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag