Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 110-D/EURO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 110-D/EURO. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX MC 110-D/EURO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX MC 110-D/EURO te teleladen.


AEG-ELECTROLUX MC 110-D/EURO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (406 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX MC 110-D/EURO (407 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX MC 110-D/EURO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volwassene of van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. [. . . ] • U de kookstand niet instelt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld. • U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc. Er klinkt zes keer een geluidssignaal en het apparaat wordt uitgeschakeld. Wacht totdat de kookzone is afgekoeld voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. • De verhouding tussen warmte-instelling en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie: • , — 6 uur 4. 4 Brugfunctie De brugfunctie verbindt twee kookzones en ze werken samen als één kookzone. / aan om de brugfunctie te Raak activeren voor de kookzones links/rechts. Raak een van de besturingsensoren links/ rechts aan om de kookstand in te stellen of te wijzigen. 5 Automatisch opwarmen U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie diagram) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. De functie Automatisch opwarmen starten voor een kookzone: Raak aan ( verschijnt dan in het display). Kookwekker U kunt de timer als Kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . Als deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen de geluiden horen als: • u aanraakt • de kookwekker af gaat • de Timer met aftelfunctie gaat af • als u iets op het bedieningspaneel plaatst. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS INDUCTIEKOOKZONES Bij een inductiekookzone zorgt een sterk elektro-magnetisch veld ervoor dat de pan erg snel heet wordt. Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de afmeting van het kookgerei aan. 1 Kookgerei voor inductiekookzones Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen. Een beetje water zeer snel kookt op een zone die is ingesteld op de hoogste kookstand. 3 Lawaai tijdens gebruik Als u dit hoort: • krakend geluid: de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwichconstructie). • fluitend geluid: bij gebruik van één of meer kookzones met een hoge kookstand en als de pan is gemaakt van verschillende materialen (sandwichconstructie) • Zoemen: als u hoge kookstanden gebruikt. 4 Energie besparen Energie besparen • Doe indien mogelijk altijd een deksel op het kookgerei. • Gebruik de restwarmte om het eten warm te houden of te smelten. [. . . ] 38 mm Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren1)), dan is de voorste ventilatieruimte van 2 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig. U kunt de beschermdoos niet gebruiken als u het apparaat boven een oven installeert. 1) De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX MC 110-D/EURO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX MC 110-D/EURO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag