Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH58820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH58820. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LTH58820 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH58820 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LTH58820 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (785 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LTH58820 (780 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LTH58820

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 13 13 13 13 13 14 14 14 15 16 16 17 18 18 20 20 Wat te doen als. . . . 31 4 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste ingebruikname · Volg de "Opstel- en aansluitaanwijzing" op · Voor de ingebruikname de droger op transportschade controleren. Neem in geval van schade contact op met uw leverancier. Gebruik volgens de voorschriften · De droger is uitsluitend voor het drogen van huishoudtextiel bestemd. · Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de droger zijn niet toegestaan. [. . . ] Het beste met een handborstel of met een handdouche krachtig afspoelen. De condensor weer terugplaatsen en vergrendelen (de beide borgplaatjes naar buiten draaien, ze zij vastklikken). De droger nooit zonder condensor in werking stellen. 19 Trommel reinigen 1 3 Let op!Kalk in het water of wasverzorgingsmiddelen kunnen een amper zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel vormen. De droogheidsgraad van het wasgoed kan dan niet meer betrouwbaar worden vastgesteld. De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. azijnreiniger) vochtig afnemen. Bedieningspaneel en ommanteling reinigen 1 Let op!Geen meubelreinigingsmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen voor de reiniging van de droger gebruiken. Bedieningspaneel en ommanteling met een vochtige doek afnemen. Wat te doen als. . . Kleine storingen zelf oplossen Wanneer de droger tijdens het bedrijf een foutmelding aangeeft (een of meer indicaties in de indicatie van het programmaverloop knipperen), controleert u eerst of u het probleem met behulp van de onderstaande tabel zelf kunt oplossen. Wanneer u het probleem niet kunt oplossen: apparaat uit- en weer inschakelen. Wanneer de foutmelding opnieuw wordt aangegeven, neemt u contact op met de service-afdeling en geeft u aan welke indicaties knipperen. Storing Mogelijke oorzaak Netstekker zit niet in het stopcontact of de zekering is niet in orde. · Bij vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag alleen door een erkende elektro-vakman worden uitgevoerd. · Het apparaat niet in een ruimte waar het kan gaan vriezen plaatsen. · Let op dat de apparaatdeur niet door deuren van de woning of andere apparaatdeuren kan worden geblokkeerd. · De droger waterpas opstellen. Transportbeveiliging verwijderen 1 Let op!Voor de ingebruikname absoluut alle delen van de transportbeveiliging verwijderen!Folieslang met de polystyreenvulling uit de droger trekken. Elektrische aansluiting Gegevens over netspanning, stroomsoort en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven. Het typeplaatje is bij de vuldeur aangebracht (zie hoofdstuk "Beschrijving van het apparaat"). Deurscharnier omzetten 1 Waarschuwing!Voor het omzetten van het deurscharnier moet de netstekker uit het stopcontact worden getrokken; bij een vaste aansluiting: zekering helemaal losdraaien of uitschakelen. 1. Scharnieren A aan de voorzijde van het apparaat losschroeven en de vuldeur verwijderen. Steek daarvoor een dunne schroevendraaier in de sleuf (zie afbeelding), druk deze iets naar beneden en neem de afdekplaten uit. Sluithaak D met geschikt gereedschap door op de vergrendeling te drukken losmaken, verwijderen en 180° gedraaid aan de tegenoverliggende zijde weer monteren. 25 5. [. . . ] Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LTH58820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LTH58820 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag