Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH57810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH57810. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX LTH57810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX LTH57810 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX LTH57810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (837 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX LTH57810 (790 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX LTH57810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LAVATHERM 57810 Condensdroger Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. aan de eventuele volgende eigenaar door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Instructies en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 Wat is er aan de hand als. . . [. . . ] Werking met een verstopte warmtewisselaar kan schade aan de droger toebrengen. Sokkelklep openen: daarvoor de ontgrendelingsknop aan de onderkant van de vulopening indrukken en de sokkelklep naar links toe openklappen. Binnenzijde van de deur en voorruimte van de warmtewisselaar van pluizen ontdoen. Warmtewisselaar aan de greep uit de sokkel trekken en horizontaal verplaatsen, om te voorkomen dat restwater uitloopt. Voor het legen van de warmtewisselaar, deze verticaal boven een spoelbak houden. Het beste met een handborstel of met een handdouche krachtig afspoelen. De warmtewisselaar weer terugplaatsen en vergrendelen (de beide borgplaatjes naar buiten draaien, ze zij vastklikken). De droger nooit zonder warmtewisselaar in werking stellen. 3 1 1 3 Trommel reinigen Let op!Kalk in het water of wasverzorgingsmiddelen kunnen een amper zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel vormen. De droogheidsgraad van het wasgoed kan dan niet meer betrouwbaar worden vastgesteld. De binnenkant van de trommel en de trommelribben met een huishoud-schoonmaakmiddel (bijv. azijnreiniger) vochtig afnemen. 20 Bedieningspaneel en ommanteling reinigen 1 Let op!Geen meubelreinigingsmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen voor de reiniging van de droger gebruiken. Bedieningspaneel en ommanteling met een vochtige doek afnemen. Wat is er aan de hand als. . . Kleine storingen zelf oplossen Als tijdens het gebruik een foutcode (E en een cijfer of letter) in de multidisplay wordt aangegeven: Schakel het apparaat uit en weer in. Als de storing nogmaals wordt aangegeven neem dan contact op met de servicedienst en noem de foutcode. Storing Mogelijke oorzaak De stekker zit niet in het stopcontact of de zekering is niet in orde. Toets START / PAUZE nogmaals indrukken. 21 Storing Mogelijke oorzaak Onjuiste programma gekozen. Onjuist vulgewicht Oplossing Bij het volgende droogproces een ander programma selecteren (zie hoofdstuk "Programmaoverzicht"). Aanpassing met de extra functie RESTVOCHT instellen (zie hoofdstuk "Drogen, Extra functies kiezen"). Droogresultaat voldoet niet. Ventilatiegleuven in het sokkelgebied afgesloten. Aanslag aan de binnenkant van de trommel of op de trommelribben. De vuldeur kan niet gesloten worden. De fijne zeef werd niet geplaatst en/of de grove zeef is niet vergrendeld. De fijne zeef plaatsen en/of de grove zeef vergrendelen. De vuldeur kan niet met de toets DEUR worden geopend. De stekker steekt niet in het De stekker in het stopcontact stopcontact. Vuldeur kan te allen tijde door het krachtig drukken tegen de deur, worden geopend. Bij het indrukken van een toets verschijnt Err in het multidisplay. Wasgoedbeveiliging. Programmakiezer op VERLICHTING of op een willekeurig programma draaien. Gloeilamp vervangen (zie navolgende paragraaf). Programmakiezer op de De trommelverlichting stand UIT draaien. [. . . ] De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: · chemische en elektrochemische inwerking van water, · abnormale milieuomstandigheden in het algemeen · voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden · contact met agressieve stoffen. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX LTH57810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX LTH57810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag